Otevírací doba

         Celý areál je plně bezbariérový.
pondělí - úterý zavřeno
středa - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Vstupné

  Památník      Kaple         Oba okruhy
Základní 65 Kč            65 Kč         100 Kč
Snížené* 45 Kč            45 Kč          65 Kč
Rodinné** 100 Kč          100 Kč       160 Kč
  Všechny varianty vstupného zde.
 
 
 

Nejbližší akce

Od začátku dubna je pro Vás přichystána upravená výstava modelů a dioramat válečné techniky, spojená s výstavou vojenských artefaktů ze soukromých sbírek.

Tématické celky sovětské, anglické, americké a německé techniky tvoří stručný přehled o strojovém vybavení armád 1. a 2. světové války. Jedním z dioramat je výjev z květnového povstání českého lidu v roce 1945. Vše doplňují originální vojenské artefakty, včetně uniforem.

Výstava je připravena a nezbývá než doufat v brzké uvolnění protiepidemických opatření, abychom Vás mohli osobně přivítat nejen ve výstavní síni Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech,  ale i v expozici Zločin a trest a v neposlední řadě také v kapli svaté Anny od J. B. Santiniho-Aichla.

dioramata 2021 b

dioramata 2021 c

dioramata 2021 d

dioramata 2021 e

Aktuálně

Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).


Fond Plk. Václav Čermák zpracován

23. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

23. dubna 2021 bylo dokončeno zpracování fondu Plk. Václav Čermák. Italský legionář z první světové války působil za první republiky jako důstojník československé armády. Během nacistické okupace uprchl balkánskou cestou do Francie a po jejím obsazení byl spolu s dalšími vojáky evankuován do Velké Británie. Válku strávil činností v západním odboji. Roku 1945 se vrátil domů a chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, avšak po Únoru 1948 byl z armády vyhozen. Za následný pokus o emigraci strávil šest let v komunistických žalářích. Více viz PEJČOCH Ivo, Plukovník Václav Čermák. Historie a vojenství 59/4, 2010, s. 57-64.

 

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.