3. dubna 2019 nás kontaktovala paní Eva Hrubešová ze Staré Boleslavi. Přišla s příběhem svých rodičů, kteří se potkali v Berlíně, kde byli totálně nasazeni během druhé světové války. Vzpomínky, které ji utkvěly v paměti z vyprávění rodičů, s jejím laskavým svolením níže zveřejňujeme včetně poskytnutých fotografií.

 Krumpholc Florian                      Krumpholc Vera

Táta Florián Krumpholc se narodil v Sojovicích 26. července 1910 a maminka Věra se narodila 13. srpna 1911 v Moskvě jako Komárková. Rodina maminky žila již před první světovou válkou v Moskvě. Do Prahy se vrátili, když mamince bylo 17 let. Oba moji rodiče byli za války od roku 1942 totálně nasazeni v Berlíně. Táta mi vyprávěl, že sdílel ubikaci kromě Čechů i s cizinci, Francouzi, Poláky i jinými. Říkal mi i jejich jména, ale ty si již nepamatuju.“ Dokumenty ukazují, že oba rodiče byli nasazeni v továrně Armaturen-Apparate-Fabrik Preschona od 19. srpna 1942 až do 22. února 1945, kdy spolu utekli. Paní Hrubešová vlastní i čtyři fotografie pořízené v Berlíně. Dvě jsou průkazkové obou rodičů. Další snímek dle všeho zobrazuje nábřeží řeky Sprévy u Ostrova muzeí. Nejzajímavější snímek je ale ten, který byl pořízen roku 1943 v ubikaci otce. Zobrazuje pět kamarádů (Florián Krumpholc druhý zprava) před palandami, na které položili kufr s připevněným plakátem s československým znakem a heslem: „Pravda vítězí“.

Krupmbolc ubikace

Rodiče vyprávěli, jak táta jednou mámě zachránil život. Při náletu se běželi schovat. Máma se chtěla schovat v blízké čekárně, ale táta že ne, a tak utekli do parku. Po náletu zjistili, že na tu čekárnu spadla bomba a všechny tam zabila.“ Na počátku roku 1945 se nálety množily a zmatků přibývalo. Floriánovi Krumpholcovi a Věře Komárkové se tak podařilo z Berlína uprchnout. „Táta povídal, že utéct museli, že by jinak zemřeli. Přes Polsko se vydali do Čech. Přes hranice je převedl syn nějakého statkáře. Táta se pak vydal do Sojovic, kde se pak až do konce války skrýval v blízkých lesích u partyzánů. Maminka se dostala do Prahy na Žižkov, kde v Černínově ulici bydlela její rodina. Ještě během květnového povstání se táta vypravil do Prahy, kde maminku vyhledal, po válce se vzali a narodila jsem se já.

                                                                                                                                         Martin Hůrka

Aktuálně

Programy pro MŠ v zámeckém parku

19. 06. 2019 | Brandýs nad Labem

Od jara 2019 realizujeme venkovní programy "Jaro", "Léto I", "Léto II" a "Podzim" pro mateřské školy a dětské skupiny. Programy probíhají v zámeckém parku. Přijďte s dětmi zažít pestrost přírody v okolí kaple sv. Anny. Více viz zde.


Muzeum "na kolečkách"

16. 10. 2018 | Brandýs nad Labem

Od 1. listopadu 2018 spouštíme akci Muzeum "na kolečkách", která je určena především domovům seniorů v širším okolí. Není pro vás lehké dostat se do Panenských Břežan? Chcete však přesto poznat Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) zaměřený na druhou světovou válku, vyslechnout přednášku o historii břežanských zámků a zdejšího regionu? Pozvěte si nás! Přijedeme, budeme vyprávět, přivezeme originální předměty, promítneme fotografie. Bližší informace na tel.: 730 561 204.


Nová kniha v prodeji

04. 10. 2018 | Brandýs nad Labem

23. září 2018 byla v kapli sv. Anny pokřtěna kniha Martina Vaňourka Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák o životních osudech účastníka obou světových válek, legionáře, odbojáře a velitele pevnosti Hanička. Publikace je k zakoupení na pokladně.