V části expozice Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech dokumentující nacistický teror v době protektorátu spatříte kopii tzv. pankrácké gilotiny. Jedná se o přesnou repliku tohoto zařízení zhotovenou před otevřením břežanského památníku vězni přímo v Pankrácké věznici v rámci výchovných pracovních činností. Originál smrtícího stroje, který používali nacisté, se dosud nachází v Pankrácké věznici. Jeho prohlídka je z pochopitelných důvodů možná jen výjimečně.

gilotina

V areálu Pankrácké věznice zřídila v období protektorátu německá okupační správa německou policejní věznici gestapa a vyšetřovací věznici německého soudu. Nacisté odsouzené na smrt původně odváželi do Drážďan a Berlína (poprava se konala obvykle do tří měsíců od odsouzení). Výkony rozsudků se transporty „zdržovaly a prodražovaly“, nacisté nezvládali vykonávat tresty smrti udílené za stanného práva během heydrichiády. Došlo tak k rozhodnutí o zavedení  popravčího stroje přímo v Praze na Pankráci.

 Provoz sekyrárny zahájili nacisté dne 5. dubna 1943. Tehdy se uskutečnila poprava prvních pěti odsouzených. Naproti tomu poslední popravy byly zaznamenány dne 26. dubna 1945. Podle záznamů kata A. Weisse, které vnášel do popravčí knihy, došlo za dva roky k stětí 1075 osob (z toho 920 mužů a 155 žen), skutečný počet popravených však byl nepochybně větší. Mimo popravených gilotinou existoval neznámý počet osob popravených oběšením na ocelové traverze s osmi háky, zavěšené na stropu vedle gilotiny. Zde se údajně popravovalo mimo dny určené k provozu gilotiny a popravy vedli příslušníci SS. Předpokládá se, že na traverze byli popravováni vojenští zběhové a věznění Židé.V březnu 1943 bylo v přízemí levého podélného traktu věznice zřízeno oddělení II/A. Pro celé oddělení byly zabrány cely  č. 29-52. Čtyři cely sloužily pro hromadné ubytování a šestnáct pro samovazbu. Další místností byla kancelář dozorců. Cely č. 29-31 byly upraveny na pankráckou sekyrárnu.

Zastavení poprav v sekyrárně přinesl teprve konec války. V noci mezi 30. dubnem a 1. květnem byla gilotina nacisty rozebrána a její kusy vhozeny do Vltavy pod Karlovým mostem. Do popravčí místnosti umístili 360 kg výbušniny ekrazitu. Demolici se však nepodařilo provést a i gilotina byla později  potápěči ze dna Vltavy vyzvednuta.

Pankrácká sekyrárna se stala součástí Památníku Pankrác otevřeného v roce 1965. V současnosti památník spravuje Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR.

                                                                                                                                              Michal Tomeš

Aktuálně

Programy pro MŠ v zámeckém parku

19. 06. 2019 | Brandýs nad Labem

Od jara 2019 realizujeme venkovní programy "Jaro", "Léto I", "Léto II" a "Podzim" pro mateřské školy a dětské skupiny. Programy probíhají v zámeckém parku. Přijďte s dětmi zažít pestrost přírody v okolí kaple sv. Anny. Více viz zde.


Muzeum "na kolečkách"

16. 10. 2018 | Brandýs nad Labem

Od 1. listopadu 2018 spouštíme akci Muzeum "na kolečkách", která je určena především domovům seniorů v širším okolí. Není pro vás lehké dostat se do Panenských Břežan? Chcete však přesto poznat Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) zaměřený na druhou světovou válku, vyslechnout přednášku o historii břežanských zámků a zdejšího regionu? Pozvěte si nás! Přijedeme, budeme vyprávět, přivezeme originální předměty, promítneme fotografie. Bližší informace na tel.: 730 561 204.


Nová kniha v prodeji

04. 10. 2018 | Brandýs nad Labem

23. září 2018 byla v kapli sv. Anny pokřtěna kniha Martina Vaňourka Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák o životních osudech účastníka obou světových válek, legionáře, odbojáře a velitele pevnosti Hanička. Publikace je k zakoupení na pokladně.