V části expozice Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech dokumentující nacistický teror v době protektorátu spatříte kopii tzv. pankrácké gilotiny. Jedná se o přesnou repliku tohoto zařízení zhotovenou před otevřením břežanského památníku vězni přímo v Pankrácké věznici v rámci výchovných pracovních činností. Originál smrtícího stroje, který používali nacisté, se dosud nachází v Pankrácké věznici. Jeho prohlídka je z pochopitelných důvodů možná jen výjimečně.

gilotina

V areálu Pankrácké věznice zřídila v období protektorátu německá okupační správa německou policejní věznici gestapa a vyšetřovací věznici německého soudu. Nacisté odsouzené na smrt původně odváželi do Drážďan a Berlína (poprava se konala obvykle do tří měsíců od odsouzení). Výkony rozsudků se transporty „zdržovaly a prodražovaly“, nacisté nezvládali vykonávat tresty smrti udílené za stanného práva během heydrichiády. Došlo tak k rozhodnutí o zavedení  popravčího stroje přímo v Praze na Pankráci.

 Provoz sekyrárny zahájili nacisté dne 5. dubna 1943. Tehdy se uskutečnila poprava prvních pěti odsouzených. Naproti tomu poslední popravy byly zaznamenány dne 26. dubna 1945. Podle záznamů kata A. Weisse, které vnášel do popravčí knihy, došlo za dva roky k stětí 1075 osob (z toho 920 mužů a 155 žen), skutečný počet popravených však byl nepochybně větší. Mimo popravených gilotinou existoval neznámý počet osob popravených oběšením na ocelové traverze s osmi háky, zavěšené na stropu vedle gilotiny. Zde se údajně popravovalo mimo dny určené k provozu gilotiny a popravy vedli příslušníci SS. Předpokládá se, že na traverze byli popravováni vojenští zběhové a věznění Židé.V březnu 1943 bylo v přízemí levého podélného traktu věznice zřízeno oddělení II/A. Pro celé oddělení byly zabrány cely  č. 29-52. Čtyři cely sloužily pro hromadné ubytování a šestnáct pro samovazbu. Další místností byla kancelář dozorců. Cely č. 29-31 byly upraveny na pankráckou sekyrárnu.

Zastavení poprav v sekyrárně přinesl teprve konec války. V noci mezi 30. dubnem a 1. květnem byla gilotina nacisty rozebrána a její kusy vhozeny do Vltavy pod Karlovým mostem. Do popravčí místnosti umístili 360 kg výbušniny ekrazitu. Demolici se však nepodařilo provést a i gilotina byla později  potápěči ze dna Vltavy vyzvednuta.

Pankrácká sekyrárna se stala součástí Památníku Pankrác otevřeného v roce 1965. V současnosti památník spravuje Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR.

                                                                                                                                              Michal Tomeš

Aktuálně

OBLASTNÍ MUZEUM Praha-východ a jeho pobočky jsou dočasně uzavřeny.

13. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru jsou všechny objekty Oblastního muzea Praha-východ od 13.3.2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

 


Letní kina v zámeckém parku

05. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

Vzhledem k mimořádnému úspěchu letních kin v zámeckém parku v rámci Břežanského filmového léta 2019 bychom ve stejném duchu rádi pokračovali i v létě 2020. Bližší informace budou brzy k dispozici.


Programy pro MŠ v zámeckém parku

19. 06. 2019 | Brandýs nad Labem

Od jara 2019 realizujeme venkovní programy "Jaro", "Léto I", "Léto II" a "Podzim" pro mateřské školy a dětské skupiny. Programy probíhají v zámeckém parku. Přijďte s dětmi zažít pestrost přírody v okolí kaple sv. Anny. Více viz zde.