V expozici PNÚO najdete originál poválečné uniformy plk. Nováka s vyznamenáními, které získal za své vojenské zásluhy. Uniformu Památníku darovala rodina Ing. Haneka z Líbeznic. Plukovník Mikuláš Jaroslav Novák působil v pozici posledního velitele pohraniční tvrze Hanička před jejím zabráním německou armádou v souvislosti okupace Sudet na podzim 1938.

Novak

Stužky na uniformě směrem zleva:

1.řádek

 • Československý válečný kříž za zásluhy v období 1. světové války (s lipovými ratolestmi)
 • Řád Sokola s meči (tzv. Štefánikův)
 • Československý válečný kříž 1939
 • Československá revoluční medaile (za Zborov)
2. řádek
 • Československá medaile Za vítězství 1914-1919
 • Československá medaile Za zásluhy (stříbrná)
 • Pamětní medaile československé armády v zahraničí (štítky F a VB znamenají Francii a Velkou Británii)
 • Pamětní mediale československého dobrovolce z let 1914-1919 V těžkých dobách (kříž)
3.řádek
 • 2x řád Kříže sv. Jiří
 • Řád Sokola bez mečů (tzv. Štefánikův)
 • Defence Medal 1939-1945 (medaile Za obranu)

Více o životě plk. Nováka viz VAŇOUREK, Martin. Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák, Mohelnice: Martin Vaňourek 2018, 161 stran.     

                                                                                                                                          Michal Tomeš

 

Aktuálně

Programy pro MŠ v zámeckém parku

19. 06. 2019 | Brandýs nad Labem

Od jara 2019 realizujeme venkovní programy "Jaro", "Léto I", "Léto II" a "Podzim" pro mateřské školy a dětské skupiny. Programy probíhají v zámeckém parku. Přijďte s dětmi zažít pestrost přírody v okolí kaple sv. Anny. Více viz zde.


Muzeum "na kolečkách"

16. 10. 2018 | Brandýs nad Labem

Od 1. listopadu 2018 spouštíme akci Muzeum "na kolečkách", která je určena především domovům seniorů v širším okolí. Není pro vás lehké dostat se do Panenských Břežan? Chcete však přesto poznat Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) zaměřený na druhou světovou válku, vyslechnout přednášku o historii břežanských zámků a zdejšího regionu? Pozvěte si nás! Přijedeme, budeme vyprávět, přivezeme originální předměty, promítneme fotografie. Bližší informace na tel.: 730 561 204.


Nová kniha v prodeji

04. 10. 2018 | Brandýs nad Labem

23. září 2018 byla v kapli sv. Anny pokřtěna kniha Martina Vaňourka Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák o životních osudech účastníka obou světových válek, legionáře, odbojáře a velitele pevnosti Hanička. Publikace je k zakoupení na pokladně.