Již dlouho nás zajímal drobný erb patrný při dolním okraji oválného oltářního obrazu. Z dálky nebyly erbovní figury vzhledem k odleskům dostatečně čitelné. Zapůjčený dron však odvedl vynikající práci.
 
oltarni obraz
 
 
Interpretace jednotlivých figur:
erb
 
 
- SVATÝ JIŘÍ NA KONI (odkaz na klášter sv. Jiří na Pražském hradě, kterýžto nechal kapli v letech 1705-1707 vystavět)
 
- VĚŽ (symbol rodu Heleny Pieroni da Gagliano, abatyše výše uvedeného kláštera z doby stavby panenskobřežanské kaple sv. Anny; část rodu Pieroni původně zvána též „della Torre“, tj. „z Věže“)
 
- KŘÍŽ (církevní symbolika)
 
- BERLA (berla abatyší svatojiřského kláštera)
 
- ZÁVOJ (atribut sv. Ludmily zavražděné uškrcením roku 921; hrob sv. Ludmily se nachází právě v bazilice sv. Jiří v areálu bývalého svatojiřského kláštera)
 

Je tedy zřejmé, že erb vymalovaný při spodním okraji oltářního obrazu odkazuje na stavitele kaple klášter sv. Jiří na Pražském hradě a jejich tehdejší abatyši Helenu Pieroni da Gagliano (kaple vystavěna v letech 1705-1707).
 
                                                  Martin Hůrka

Aktuálně

Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).


Fond Plk. Václav Čermák zpracován

23. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

23. dubna 2021 bylo dokončeno zpracování fondu Plk. Václav Čermák. Italský legionář z první světové války působil za první republiky jako důstojník československé armády. Během nacistické okupace uprchl balkánskou cestou do Francie a po jejím obsazení byl spolu s dalšími vojáky evankuován do Velké Británie. Válku strávil činností v západním odboji. Roku 1945 se vrátil domů a chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, avšak po Únoru 1948 byl z armády vyhozen. Za následný pokus o emigraci strávil šest let v komunistických žalářích. Více viz PEJČOCH Ivo, Plukovník Václav Čermák. Historie a vojenství 59/4, 2010, s. 57-64.

 

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.