Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech je zajímavá nejen architekturou Jana Blažeje Santiniho, ale i slušně dochovaným inventářem.

Jeho součástí je tmavá oválná deska s pozlaceným nápisem. Upomíná na vysvěcení kaple. Níže uveřejňujeme znění textu:

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Celsissima Francisca Helena Pieronin De Galliano Dei Gratia Principissa et Abbatissa Regii Antiquissimi Monasterii Sancti Georgii in Castro Pragensi, Hoc Sacellum in Honorem Magnae Matris Sancta Anna erigi Fecit Quod Demum Anno Millesimo Septiagemesimo Septimo die 21. Mensis Augusti Reverendissimus et Illustrissimus dominus dominus Vitus Dei et Apostolicae, Sedis Gratia Episcopus Hyeropolitanus SuFFraganeus Pragensis Sacri Canonici et Exemptio Ordinis Praemostratensis, Praelatus Regiarum Ecclesiarum Montis Sion et Miloviiensis Abbas et Per Provincias Caesareas Ordinis Praedicti Visitator Generalis ac Perpetuus Sacrae Caes. Regiae quae Majestatis Consiliarius in Honorem ejus dem Sanctae Anae una Cum Majori et Duobus Lateralibus Altaribus Sancti Isidori et Sancti Joannis Nepomuceni Martyris Ritu Solemni Consecravit et Pro Anni Versario die dedicationis in Futurum diem dominicum Festum Sanct Bartholomaei Apostoli immediate Sequentem Determinuit.

pametni stit

K VĚČNÉ PAMĚTI VĚCÍ

Urozená Františka Helena Pieronová de Galliano z Boží milosti kněžna a abatyše královského starobylého kláštera svatého Jiří na hradě Pražském dala tento kostelík zbudovat ke cti velké matky svaté Anny, což pak roku 1707 21. měsíce srpna, ctihodný a významný pán, pan Vít z milosti Boží a apoštolské stolice biskup hieropolitánský, sufragán pražský, prelát sv. kanonického a vyjmutého řádu premonstrátů, opat královských kostelů hory Sion a Milevska, generální visitátor císařských provincií uvedeného řádu, rada a stálý rada sv. církve a královského majestátu vysvětil ke dni sv. Anny na hlavním a dvou postranních oltářích sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého mučedníka, a to slavnostním způsobem a určil pro výroční den vysvěcení do budoucna neděli svátek sv. Bartoloměje apoštola bezprostředně následující.

Pozn.:

  • K vysvěcení došlo v neděli 21. srpna 1707
  • Jako výroční den vysvěcení byla určena vždy první neděle po 24. srpnu (dni sv. Bartoloměje).
  • Sufragán = světící biskup
  • Výše jmenovaný biskup Vít Seipl byl 21. ledna 1701 ustanoven papežem Klimentem XI., sufragánem pražského arcibiskupa a titulárním hieropolitánským biskupem.

V minulosti byly oválný rám štítu i deska poškozeny. Došlo k rozlomení obou částí na několik kusů. Okrajová část štítu byla olámaná.

Při průzkumu desky bylo zjištěno, že podklad nebyl nikdy v minulosti upravován. Byly nalezeny jen drobné bronzem provedené opravy zlacených liter textu. Jedinou odlišností od původního vzhledu je červenohnědá retuš vnitřní profilované římsy obrazového rámu. Tato část byla původně zlacena.

Po odborném restaurování je štít opět v kapli svaté Anny…

                                                                                                                                              Jiří Piller

Níže fotografie z průběhu restaurování:

restaurovani 01 restaurovani 02
restaurovani 03  restaurovani 04

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.