Popis: archiválie a předměty sesbírané Janem Kaplanem (1949-2020), českým dokumentaristou působícím v Londýně

Počet inv. č.: 43

Výčet předmětů:

 • kolorovaná pohlednice se snímkem nádvoří domu U Staré školy čp. 156 v Praze - Josefově (Židovské město), před 1910
 • potravinové lístky s titulem: "Království České. Výkaz o spotřebě chleba a mouky. 2. týden 18./4. až včetně do 24./4. 1915" a razítkem: "Policejní úřad král. svobod. města Josefova"
 • kartička s titulem: "Průkaz na odběr chleba pro nemajetné" vyplněná na jméno: J. Novák pro dvě osoby, 20.-30. léta 20. století
 • tramvajová jízdenka v hodnotě 50 haléřů, 20.-30. léta 20. století
 • pohlednice se snímkem Karlova mostu s chodci a Hradčany v pozadí (pro korespondenci použito po válce, kdy kol. roku 1950 zaslán vzkaz na jméno Milada Kapitánová, Opava), 1939-1945
 • 2 ks samolepek (černobílá s hákovým křížem a červenočernobílá s tlapatým křížem a letopočtem: "1933/1939"), po 1945 ?
 • fotografie šesti nacistů v uniformách stojících před portálem na zámku v Poděbradech, 26. 7. 1943
 • z časopisu či publikace vystřižená fotografie zobrazující německé vojáky a civilisty hledící na staroměstský orloj v Praze, 1939-1945
 • "Hlášení náletových zpráv vysilačem Praha-Město" s na druhé straně leteckou mapou s titulem: "Orientační mapa pro náletové zprávy", duben 1945
 • úmrtní oznámení o skonu Františka Pospíšila, ředitele továrny V. D. P. v Nelahozevsi 27. července 1941, na druhé straně vedle poštovní adresy razítko: "Viktoria!! Deutschland siegt an allen Fronten für Europa! / Vítězství!! Říše vítězí na všech frontách pro Evropu!", 28. 7. 1941
 • pohlednice s titulem: "Dr. Emil Hácha / president republiky československé" (adresní strana nevyplněna, zde jen známka a  razítko pošty Český Brod s datem 30. XI. 38), 1938
 • dva listy z blíže neznámého časopisu či tiskoviny s titulem: "Böhmen und Mähren Juni 1942" (na jeho druhé straně pak začátek článku W. Wannenmachera: "Reinhard Heydrich"), 1942
 • dvojlist z Illustrierte Deutsche Woche, 1943, roč. 22, č. 36 s fotoreportáží z bojišť druhé světové války [viz foto]
 • 3 ks vystřižených listů z německy tištěných dobových časopisů či jiných tiskovin s fotografiemi a popisky: "Der Führer blickt von der alten Kaiserburg auf die Stadt Prag", "SA marschiert!", "Prag Hradschin und Karlsbrücke", "Prag Karlsbrücke", "Im offenen Wagen fährt der Führer durch Prag", "Deutsche Schulkinder warten auf den Führer", "Niemand darf hungern! Die NSV hilft in Prag", 1939-1945
 • titulní list časopisu Pestrý týden, 1943, roč. 18, č. 23 z 5. června (na druhé straně článek: "K prvnímu výročí smrti Reinharda Heydricha")
 • dvojlist z časopisu Letem světem - Rozkvět se stranami 5, 6, 15 a 16 (na straně 5 fotoreportáž: "Presidentova procházka Prahou"), po 1939
 • dvojlist z blíže neznámého protektorátního časopisu se stranami 13, 14, 19 a 20 (na straně 13 reklamy na dovolenou doma s titulem: "Mährischer Karst / Moravský kras" a "Winter in Böhmen und Mähren / Zima v Čechách a na Moravě"), po 1939
 • dvojlist programu či reklamního prospektu k filmu "Žid Süss", režie: Lothar Mendes, distributor: Elektrafilm, Praha, 30. léta 20. století
 • dva dvojlisty z britského časopisu Picture Post s fotoreportáží "Prague under German rule" na straně 18 a 19, duben-květen 1939
 • mapa centra Prahy vydaná Americkým institutem v Praze v angličtině, 30. léta 20. století ?
 • paklík dvaceti pohlednic z května 1945 uložený v obalu s titulem: "Nezapomenutelný květen 1945 měsíc osvobození", po 1945
 • 7 ks pohlednic zobrazujících situace po pražském povstání v květnu 1945 (na navyplněné adresní straně dole značka: "HP", nahoře popisky: "Staroměstská radnice", "Zpustošený orloj na Staroměstské radnici","Staroměstská radnice po boji", "Ruské tanky na Mánesově mostě", "Osvobozené Václavské náměstí", "Stopy leteckého teroru na Václavském náměstí" a "Pálení 'Hitlerů' na Václavském náměstí"), po 1945
 • 2 ks pohlednic zobrazujících situace po pražském povstání v květnu 1945 (na navyplněné adresní straně dole značka: "HP", nahoře popisky: "Projev vlády na Staroměstském náměstí" a "President Dr. Ed. Beneš s chotí na Staroměstském náměstí"), po 1945
 • 3 ks pohlednic zobrazujících situace po pražském povstání v květnu 1945 (na navyplněné adresní straně dole: "Vydal vlastním nákladem A. Wanner...", nahoře popisky: "Z triumfálního příjezdu pana presidenta dr. E. Beneše...", "důkaz německého barbarství..." a "Věž Staroměstské radnice s orlojem..."), po 1945
 • pohlednice zobrazující čtyři sovětské vojenské velitele (na navyplněné adresní straně dole značka: "KLP", nahoře popiska: "Čtyři velikání SSSR: Jeremenko, Rybalko, Koněv a velvyslanec Zorin"), po 1945
 • 3 ks pohlednice ze série "Květen 1945" zobrazující příjezd sovětské rudé armády do Prahy (sovětský tank na Staroměstském náměstí, setkání vojáka s lidmi, pietní akt u pomníku, na navyplněné adresní straně uprostřed "Památkové pohlednice Svazu přátel SSSR v Československu", nahoře popisky: "Vy mrtví, my nezapomeneme!", "Dočkali jsme se." a "Naši obránci míru."), po 1945
 • fotografie zobrazující kolonu německých vojáků na autech i koních odsouvající se městskou ulicí během květnového povstání (na domech československé vlajky, vpravo v popředí pár držící se za ruce), květen 1945
 • 2 ks fotografií zobrazujících dav lidí v krojích i s povstaleckými helmami zcela zaplňující pomník Jana Husa a jeho okolí na Staroměstském náměstí v Praze, na druhém snímku větší detail, květen 1945
 • fotografie zobrazující Staroměstské náměstí se sloupem s dráty v popředí a poškozenou Staroměstskou radnicí s davem lidí při ní v pozadí (na druhé straně razítko: "Foto M. Hák..."), květen 1945
 • fotografie zobrazující boji květnového povstání poškozený dům na Staroměstském náměstí v Praze, před ním lidé, na sousedním domě štít: "F. Kunerle", květen 1945
 • fotografie zobrazující pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, v pozadí během květnového povstání poničené budovy (na druhé straně razítko: "Fotografové Fr. Illek a Alex. Paul..."), 1945
 • fotografie zobrazující prezidenta Dr. E. Beneše s manželkou Hanou v okně vlaku (prezident kynoucí pravou rukou s rukavičkami), 1945
 • fotografie zobrazující plán na Maninách se zvony zabavenými nacisty, v pozadí most, v popředí železniční kolej, 1945
 • pamětní list s malbou barikádníků pražského povstání, v pozadí podvečerní Karlův most a Hradčany, vpravo dole černě: "1946"
 • dopis s titulem: "Memo from George J. Zenaty" [Ženatý] adresovaný blíže neznámému profesorovi s dotazem na Jana Kaplana a se zmínkou o fámách týkajících se gestapáka Leimera, 10. 6. 1992
 • průvodní dopis od George Zenaty [Ženatého] adresovaný Janu Kaplanovi s odkazem na zasílanou knihu J. Šolce a opis rozhodnutí Zemského soudu Köln (Kolín nad Rýnem) ohledně žádosti Ženatého o odškodnění za věznění na Pankráci a Terezíně (vyslýcháni Friedrich Sowa, August Lyss, Heinz Pannwitz), 25. 2. 1995
 • vlastnoručně nakreslený plán vězení v Malé pevnosti Terezín s umístěním vězňů dle vzpomínek George Jaroslava Ženatého (uvedeni: Thümmel, Trockin, Horáková, Ženatý, Grabowski, Krajina. Vyznačena i kancelář Heinricha Jöckela), 90. léta 20. století ?
 • 2 ks lístků s hlavičkami: "28 High Street, Charing, Kent..." perem černým inkoustem psané dopisy Petera A. Wilkinsona adresované Janu Kaplanovi (v prvním zmíněn Gubbins, ve druhém zasílaná kapitola: "Prague - a toutes fins utiles"), 20. 3. 1994 a 16. 5. 1994
 • lístek s hlavičkou: "From : Sir Peter Wilkinson, 28 High Street, Charing..." perem černým inkoustem psaný vzkaz Petera A. Wilkinsona adresovaný Janu Kaplanovi s pozvánkou k nedělnímu obědu, 4. 2. 1994
 • pozvánka na vzpomínkovou mši za Petera Allixe Wilkinsona na 26. 10. 2000 v královské kapli sv. Petra v okovech v londýnském Toweru, 2000
 • dopis genmjr. Ing. Antonína Petráka M. C. adresovaný Janu Kaplanovi ohledně výcviku československých vojáků za druhé světové války v Británii (zmínka o navázání spojení s posledním žijícím britským důstojníkem - hlavním cvičitelem Dennisem T. H. Nicholsonem), 2. 11. 1992
 • útržek papíru s propiskou napsaným telefonním číslem a vlastnoručním podpisem: "Nicky Winton", 90. léta 20. století
 • kovová mediale připomínající operaci Anthropoid s vyobrazením kostela sv. Karla Boromejského v Resslově ulici v Praze, J. Gabčíka a J. Kubiše (vloženo do rozevírací plastové krabičky s výstelkou), kol. 2012 ?

sbirky Kaplan

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).