Popis: archiválie a předměty z pozůstalosti po Josefu Havlíčkovi, vězni koncentračního tábora Buchenwald

Počet inv. č.: 38

Výčet předmětů:

 • 2 ks průklepových kopií životopisu Josefa Havlíčka, Praha 7 s titulem: "Stručný životopis", 70. léta 20. století
 • průklepová kopie životopisu Josefa Havlíčka, Praha 7 s titulem: "Josef Havlíček: Stručný životopis", 80. léta 20. století
 • křesní list vystavený na jméno: Josef Jindřich Havlíček, nar. v Praze 16. ledna 1919, 22. 6. 1925 (a ověřená kopie téhož z roku 1947)
 • 5 ks vysvědčení Josefa Havlíčka z pětitřídní chlapecké obecné školy v Bubnech s titulem: "Školní zpráva", 1925-1930
 • 6 ks vysvědčení Josefa Havlíčka z druhého českého státního reálného gymnasia v Praze II s titulem: "Pololetní výkaz" (3 ks) a: "Výroční vysvědčení" (3 ks), 1930-1933
 • legitimace s titulem: "Bürgerliche Legitimation / Občanská legitimace" vystavená na jméno: Josef Havlíček, 30. 11. 1939
 • legitimace s titulem: "Československá republika / Pracovní průkaz" vystavená na jméno: Josef Havlíček, 14. 7. 1947
 • protektorátní jízdenka v hodnotě 1,20 K na pražskou tramvaj, 27. 8. 1940
 • oznámení, že Josef Havlíček je od 27. 8. 1940 vězněn v policejním vězení v Praze na Pankráci, cela č. 193 (adresováno na jméno Josefa Kučerová, Praha - Kačerov), 27. 8. 1940
 • příkaz k vyšetřovací vazbě s titulem: "Haftbefehl" ve věci Josefa Havlíčka, obviněného z ilegální činnosti v Praze a okolí a z členství v komunistické straně (a jedna neověřená a jedna ověřená kopie téhož z roku 1973), 18. 8. 1941
 • usnesení předsedy 2. trestního senátu Vrchního zemského soudu ("Oberlandesgericht") Drážďany z 7. 4. 1942 ve věci technika Dominika Havlíka z Prahy a 8 dalších obviněných (adresováno jednomu z nich do vyšetřovací vazby v Drážďanech na jméno: Josef Havlíček), 9. 4. 1942
 • předvolání k hlavnímu líčení před 2. trestním senátem Vrchního zemského soudu ("Oberlandesgericht") v Drážďanech na 30. 4. 1942 dopoledne v 9 hodin kvůli obvinění z přípravy velezrady (adresováno do vyšetřovací vazby v Drážďanech na jméno: Josef Havlíček), 14. 4. 1942
 • oznámení, že Josef Havlíček je od 6. 4. 1943 vězněn v policejním vězení v Praze na Pankráci (adresováno na jméno Josefa Kučerová, Praha II.), 9. 4. 1943
 • v odpověď na dotaz Josefiny Kučerové z Prahy psané sdělení o převozu Josefa Havlíčka z Bayreuthu do Prahy - Pankráce, 15. 4. 1943
 • úmrtní oznámení sdělující, že 20. ledna 1944 zemřela Josefa Havlíčková, soukromnice (dle adresy na zadní straně zasláno na: Josef Havlíček, č. 13423, blok 42, Weimar - Buchenwald, koncentrační tábor), 24. 1. 1944
 • osobní karta nadtištěná "Häftlings-Personal-Karte" týkající se vězně koncentračního tábora Weimar - Buchenwald č. 13423 Josefa Havlíčka, 30. 4. 1943 (dále dvě ověřené kopie téhož z roku 1947) [viz foto]
 • plán s titulem: "K L Buchenwald" dole označený též jako: "Skizza koncentračního tábora Buchenwald" (do plánu druhotně růžovou pastelou zvýrazněn blok, na kterém patrně pobýval Josef Havlíček), po 1945
 • 6 ks dopisů Josefa Havlíčka rodině z vězení v Budyšíně, 1941-1942
 • dopis Josefa Havlíčka rodičům z vězení v Drážďanech, 22. 3. 1942
 • 2 ks dopisů Josefa Havlíčka rodině z vězení v Bayreuthu, 1942-1943
 • 7 ks dopisů Josefa Havlíčka z koncentračního tábora Weimar-Buchenwald zaslaných na adresy: Karel Kučera, Borohrádek 267 či Josefa Kučerová, Praha XIV, 1943-1945
 • dopis Josefy Havlíčkové z Prahy VII zaslaný na adresu: Josef Havlíček, koncentrační tábor Weimar-Buchenwald, vězeň č. 13423, blok 42, 17. 1. 1944
 • 2 ks korespondenčních lístků adresanta Karla Kučery, Heideburg an Adler [Borohrádek], č. 267 adresované Josefu Havlíčkovi, koncentrační tábor Weimar-Buchenwald, vězeň č. 13523, blok 42, 4. 2. 1945 a 20. 2. 1945
 • lístek se vzkazem bývalého vězně č. 4815 koncentračního tábora Buchenwald Jana Valeše určený blízké osobě bývalého spoluvězně z bloku č. 42 Josefa Havlíčka ohledně možného shledání (na druhé straně adresa: "Jan Valeš u p. Kozelky / Stránského 27 / Praha Libeň"), po 1945
 • dopis s francouzsky psaným pozdravem patrně bývalého spoluvězně z Buchenwaldu adresanta Henri Blanca, Neuilly-sur-Seine (Paříž) adresovaný Josefu Havlíčkovi, po 1945
 • pohlednice s pozdravem od Jendy a Renée z Francie adresovaná Josefu Havlíčkovi, po 1945
 • pohlednice se snímkem Malostranské mostecké věže a pozdravem od bývalého spoluvězně č. 4815 z koncentračního tábora Buchenwald Jana Valeše adresovaným Janu Havlíčkovi,  4. 3. 1946
 • dopis Margity Ben Jizchak, Afikim, Izrael adresovaný Josefu Havlíčkovi, 7. 2. 1966
 • brigádní průkazka koncentračního tábora Buchenwald na jméno Josef Havlíček, vězeňské číslo 13423 (a ověřená kopie téhož z roku 1947), 10. 5. 1945
 • průkazka vedení Československé mládeže koncentračního tábora Buchenwald na jméno Josef Havlíček, vězeňské číslo 13423, 22. 5. 1945
 • dvě dodatečné slepené průkazky vězně č. 13423 Josefa Havlíčka od správy osvobozeného koncentračního tábora Buchenwald (vlevo s titulem: "Ausweis - Certification" z 15. května a vpravo "Provisional identification card for civilian internee of Buchenwald" č. 3649 z 23. dubna, dole otisk prstu dotyčného) (a ověřená kopie téhož z roku 1947)
 • průkazka s titulem: "A.E.F. D.P. REGISTRATION RECORD" na jméno Josef Havlíček (na druhé straně repatriační vízum č. 220334), 6. 5. 1945
 • "Registrační průkaz" Československého repatriačního úřadu na jméno Josef Havlíček pro repatriaci z koncentračního tábora Buchenwald do Prahy, 30. 6. 1945
 • "Žádost o rozšíření osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb." s podpisem žadatele Josefa Havlíčka ve věci jeho uznání za účastníka národního boje za osvobození, 15. 10. 1973
 • list uděleného "Osvědčení podle § 255/1946 Sb." s podpisem Josefa Havlíčka, 4. 12. 1974
 • "Potvrzení" vyplněné na jméno Josef Havlíček [bývalý vězeň koncentračního tábora Buchenwald] (stvrzováno podání žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní čátky některým obětem nacistické persekuce, 24. 11. 1994
 • dotazník s titulem: "Otrocká práce" vyplněný na jméno Josef Havlíček, 26. 2. 1999
 • dopis Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti s přiznáním jednorázové částky 8.000,- z nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost"  určené Josefu Havlíčkovi, bývalému vězni koncentračního tábora Buchenwald, listopad 2006
 • vězeňský svisle šedomodře pruhovaný mužský kabát z koncentračního tábora Buchenwald patřící Josefu Havlíčkovi, 1943-1945

sbirky Havlicek

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.