Popis: archiválie a předměty z pozůstalosti po Josefu Havlíčkovi, vězni koncentračního tábora Buchenwald

Počet inv. č.: 38

Výčet předmětů:

 • 2 ks průklepových kopií životopisu Josefa Havlíčka, Praha 7 s titulem: "Stručný životopis", 70. léta 20. století
 • průklepová kopie životopisu Josefa Havlíčka, Praha 7 s titulem: "Josef Havlíček: Stručný životopis", 80. léta 20. století
 • křesní list vystavený na jméno: Josef Jindřich Havlíček, nar. v Praze 16. ledna 1919, 22. 6. 1925 (a ověřená kopie téhož z roku 1947)
 • 5 ks vysvědčení Josefa Havlíčka z pětitřídní chlapecké obecné školy v Bubnech s titulem: "Školní zpráva", 1925-1930
 • 6 ks vysvědčení Josefa Havlíčka z druhého českého státního reálného gymnasia v Praze II s titulem: "Pololetní výkaz" (3 ks) a: "Výroční vysvědčení" (3 ks), 1930-1933
 • legitimace s titulem: "Bürgerliche Legitimation / Občanská legitimace" vystavená na jméno: Josef Havlíček, 30. 11. 1939
 • legitimace s titulem: "Československá republika / Pracovní průkaz" vystavená na jméno: Josef Havlíček, 14. 7. 1947
 • protektorátní jízdenka v hodnotě 1,20 K na pražskou tramvaj, 27. 8. 1940
 • oznámení, že Josef Havlíček je od 27. 8. 1940 vězněn v policejním vězení v Praze na Pankráci, cela č. 193 (adresováno na jméno Josefa Kučerová, Praha - Kačerov), 27. 8. 1940
 • příkaz k vyšetřovací vazbě s titulem: "Haftbefehl" ve věci Josefa Havlíčka, obviněného z ilegální činnosti v Praze a okolí a z členství v komunistické straně (a jedna neověřená a jedna ověřená kopie téhož z roku 1973), 18. 8. 1941
 • usnesení předsedy 2. trestního senátu Vrchního zemského soudu ("Oberlandesgericht") Drážďany z 7. 4. 1942 ve věci technika Dominika Havlíka z Prahy a 8 dalších obviněných (adresováno jednomu z nich do vyšetřovací vazby v Drážďanech na jméno: Josef Havlíček), 9. 4. 1942
 • předvolání k hlavnímu líčení před 2. trestním senátem Vrchního zemského soudu ("Oberlandesgericht") v Drážďanech na 30. 4. 1942 dopoledne v 9 hodin kvůli obvinění z přípravy velezrady (adresováno do vyšetřovací vazby v Drážďanech na jméno: Josef Havlíček), 14. 4. 1942
 • oznámení, že Josef Havlíček je od 6. 4. 1943 vězněn v policejním vězení v Praze na Pankráci (adresováno na jméno Josefa Kučerová, Praha II.), 9. 4. 1943
 • v odpověď na dotaz Josefiny Kučerové z Prahy psané sdělení o převozu Josefa Havlíčka z Bayreuthu do Prahy - Pankráce, 15. 4. 1943
 • úmrtní oznámení sdělující, že 20. ledna 1944 zemřela Josefa Havlíčková, soukromnice (dle adresy na zadní straně zasláno na: Josef Havlíček, č. 13423, blok 42, Weimar - Buchenwald, koncentrační tábor), 24. 1. 1944
 • osobní karta nadtištěná "Häftlings-Personal-Karte" týkající se vězně koncentračního tábora Weimar - Buchenwald č. 13423 Josefa Havlíčka, 30. 4. 1943 (dále dvě ověřené kopie téhož z roku 1947) [viz foto]
 • plán s titulem: "K L Buchenwald" dole označený též jako: "Skizza koncentračního tábora Buchenwald" (do plánu druhotně růžovou pastelou zvýrazněn blok, na kterém patrně pobýval Josef Havlíček), po 1945
 • 6 ks dopisů Josefa Havlíčka rodině z vězení v Budyšíně, 1941-1942
 • dopis Josefa Havlíčka rodičům z vězení v Drážďanech, 22. 3. 1942
 • 2 ks dopisů Josefa Havlíčka rodině z vězení v Bayreuthu, 1942-1943
 • 7 ks dopisů Josefa Havlíčka z koncentračního tábora Weimar-Buchenwald zaslaných na adresy: Karel Kučera, Borohrádek 267 či Josefa Kučerová, Praha XIV, 1943-1945
 • dopis Josefy Havlíčkové z Prahy VII zaslaný na adresu: Josef Havlíček, koncentrační tábor Weimar-Buchenwald, vězeň č. 13423, blok 42, 17. 1. 1944
 • 2 ks korespondenčních lístků adresanta Karla Kučery, Heideburg an Adler [Borohrádek], č. 267 adresované Josefu Havlíčkovi, koncentrační tábor Weimar-Buchenwald, vězeň č. 13523, blok 42, 4. 2. 1945 a 20. 2. 1945
 • lístek se vzkazem bývalého vězně č. 4815 koncentračního tábora Buchenwald Jana Valeše určený blízké osobě bývalého spoluvězně z bloku č. 42 Josefa Havlíčka ohledně možného shledání (na druhé straně adresa: "Jan Valeš u p. Kozelky / Stránského 27 / Praha Libeň"), po 1945
 • dopis s francouzsky psaným pozdravem patrně bývalého spoluvězně z Buchenwaldu adresanta Henri Blanca, Neuilly-sur-Seine (Paříž) adresovaný Josefu Havlíčkovi, po 1945
 • pohlednice s pozdravem od Jendy a Renée z Francie adresovaná Josefu Havlíčkovi, po 1945
 • pohlednice se snímkem Malostranské mostecké věže a pozdravem od bývalého spoluvězně č. 4815 z koncentračního tábora Buchenwald Jana Valeše adresovaným Janu Havlíčkovi,  4. 3. 1946
 • dopis Margity Ben Jizchak, Afikim, Izrael adresovaný Josefu Havlíčkovi, 7. 2. 1966
 • brigádní průkazka koncentračního tábora Buchenwald na jméno Josef Havlíček, vězeňské číslo 13423 (a ověřená kopie téhož z roku 1947), 10. 5. 1945
 • průkazka vedení Československé mládeže koncentračního tábora Buchenwald na jméno Josef Havlíček, vězeňské číslo 13423, 22. 5. 1945
 • dvě dodatečné slepené průkazky vězně č. 13423 Josefa Havlíčka od správy osvobozeného koncentračního tábora Buchenwald (vlevo s titulem: "Ausweis - Certification" z 15. května a vpravo "Provisional identification card for civilian internee of Buchenwald" č. 3649 z 23. dubna, dole otisk prstu dotyčného) (a ověřená kopie téhož z roku 1947)
 • průkazka s titulem: "A.E.F. D.P. REGISTRATION RECORD" na jméno Josef Havlíček (na druhé straně repatriační vízum č. 220334), 6. 5. 1945
 • "Registrační průkaz" Československého repatriačního úřadu na jméno Josef Havlíček pro repatriaci z koncentračního tábora Buchenwald do Prahy, 30. 6. 1945
 • "Žádost o rozšíření osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb." s podpisem žadatele Josefa Havlíčka ve věci jeho uznání za účastníka národního boje za osvobození, 15. 10. 1973
 • list uděleného "Osvědčení podle § 255/1946 Sb." s podpisem Josefa Havlíčka, 4. 12. 1974
 • "Potvrzení" vyplněné na jméno Josef Havlíček [bývalý vězeň koncentračního tábora Buchenwald] (stvrzováno podání žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní čátky některým obětem nacistické persekuce, 24. 11. 1994
 • dotazník s titulem: "Otrocká práce" vyplněný na jméno Josef Havlíček, 26. 2. 1999
 • dopis Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti s přiznáním jednorázové částky 8.000,- z nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost"  určené Josefu Havlíčkovi, bývalému vězni koncentračního tábora Buchenwald, listopad 2006
 • vězeňský svisle šedomodře pruhovaný mužský kabát z koncentračního tábora Buchenwald patřící Josefu Havlíčkovi, 1943-1945

sbirky Havlicek

Aktuálně

15. březen 1939

12. 03. 2021 | Brandýs nad Labem

15. březen 1939 - jeden z ponurých dnů naší historie. Ráno je sychravé s poletujícím sněhem. Německými vojsky byla zahájena operace „Březnový vír“ – za účasti 22 německých divizí s 350 tisíci vojáky začalo obsazování zbytku území Čech a Moravy. Kromě armádních jednotek dorazily na území Čech a Moravy i německé bezpečnostní složky Gestapo a Sicherheitsdienst. Začala okupace….


Fond Ervín Belda zpracován

15. 02. 2021 | Brandýs nad Labem

12. února 2021 bylo ukončeno zpracování fondu Ervín Belda. Tento muž byl jedním z několika desítek židovských dětí, které byly zachráněny za druhé světové války díky odjezdu do Dánska k náhradním rodinám na podzim 1939.

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.

Číst dál...

Nové dva fondy zpracovány

26. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

26. ledna 2021 bylo ukončeno zpracování fondů dvou vojáků československých zahraničních jednotek - kpt. Dalibora Kalíka (padl 14. září 1944 na Dukle) a por. Ing. Bedřicha Mandla.

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.

Číst dál...