Popis: fotografie a archiválie z rodiny potomků mjr. Jaroslava Purkyta týkající se rodiny kpt. Dalibora Kalíka, vojáka československé armády za druhé světové války na Předním východě, severní Africe, Anglii, Sovětském Svazu († 14. září 1944, Dukla)

Počet inv. č.: 92

Výčet předmětů:

OTEC EMIL KALÍK:

 • požehnání matky E. Kalíka, 1900 ?
 • blahopřání Občansko-čtenářské besedy v Bohušovicích n. O. k 50. narozeninám E. Kalíka, 15. 12. 1924
 • úmrtní oznámení zemřelého E. Kalíka, 22. 12. 1929
 • 2 ks obálek s ústřižky vlasů zemřelého E. Kalíka, prosinec 1929
 • 7 ks fotografií z okruhu rodiny Emila Kalíka, otce D. Kalíka, 1896-1916
 • fotografie tamburašského odboru terezínského Sokola, poč. 20. století
 • fotografie mužů před rukováním do armády, květen 1915
 • fotografie Emila Kalíka v uniformě rakousko-uherské armády, 1915-1918
 • 7 ks fotografií Emila Kalíka, 1923-1929
 • fotografie Vlasty Kalíkové, roz. Buděšínské, první manželky E. Kalíka, konec 19. století
 • fotografie náhrobního kamene hrobu Vlasty Kalíkové, roz. Buděšínské, 70.-80. léta 20. století
 • 2 ks fotografií Olgy Kalíkové, roz. Brůžové, druhé manželky E. Kalíka, kol. 1900-kol. 1905
 • fotografie rodiny Emila Kalíka, kol. 1914
 • 24 ks fotografií z okruhu Olgy Kalíkové, roz. Brůžové, 1929-40. léta 20. století
 • fotoalbum s 31 fotografiemi Olgy Kalíkové, roz. Brůžové (motivy: portrétní snímky, s dcerou Dagmar, lázně, zahrada,..; lokality: Karlovy Vary, Praha, Bohušovice n. O.,..), 1. polovina 20. století

KPT. DALIBOR KALÍK:

 • perokresba podobizny D. Kalíka ve vojenské uniformě, 1935
 • pohlednice zaslaná Františkem Schwarzenbergem D. Kalíkovi, Berlín, 6. 2. 1932
 • dopis od Hansiho lámanou češtinou D. Kalíkovi, 19. 6. 1933
 • dopis od Hansiho lámanou češtinou D. Kalíkovi, 11. 3. 1934
 • dopis od Františka Schwarzenberga D. Kalíkovi, Chlum u Sedlčan, 9. 5. 1934
 • pohlednice neznámého pisatele zaslaná D. Kalíkovi, 24. 12. 1934
 • pohlednice zaslaná Františkem Schwarzenbergem D. Kalíkovi, 24. 12. 1935
 • novinový výstřižek se snímkem D. Kalíka nesoucího jezdecké sedlo, 1935-1938
 • korespondenční lístek zaslaný D. Kalíkem Olze Kalíkové, 6. 6. 1940
 • tužkou psaný dopis, ve kterém D. Kalík oznamuje odchod své matce a prosí, aby po něm nepátrala, 1940
 • obálka od dopisu (ten chybí) zaslaného z Jeruzaléma D. Kalíkem do Londýna V. Čermákovi, 1940
 • česky psaný koncept dopisu D. Kalíka své britské přítelkyni, před 1944
 • oznámení Ministerstva národní obrany o úmrtí D. Kalíka v bojovém prostoru Dukly 14. září 1944, 16. 7. 1945
 • 2 ks pamětního listu s textem pplk. Václava Čermáka o úmrtí D. Kalíka na Dukle, 8. 9. 1945
 • dopis gen. Ludvíka Svobody ÚV Svazu protifašistických bojovníků ve věci na Dukle padlého D. Kalíka, 8. 6. 1961
 • fotoalbum s 39 fotografiemi ze života D. Kalíka (motivy: mládí, v uniformě, spolužáci, polní střelnice, vojáci, civilní military, jízda na koni, vojáci pochodující v Egyptě,..; lokality: Roudnice n. L., Bohušovice n. O., Kocourovec, Hrabřina u Ústěku, Haifa,..), 30. léta 20. století-1942
 • fotografie obličeje malého chlapce (D. Kalík ?), kol. 1920
 • fotografie D. Kalíka cvičícího na poli psa s otcem Emilem, 1925
 • ateliérová fotografie D. Kalíka v obleku, kol. 1930
 • 2 ks fotografií D. Kalíka ? s kamarády u vody, kol. 1930
 • 13 ks fotografií vojáků mezi nimiž D. Kalík ?, 30. léta 20. století
 • 25 ks fotografií D. Kalíka ve vojenské uniformě, v parku, se psem, 30. léta 20. století
 • fotografie D. Kalíka s koněm Pirasem, září 1938
 • fotografie D. Kalíka s koněm, konec 30. let 20. století
 • fotografie D. Kalíka hledícího z tanku v africké poušti u Tobrúku, 1941-1942 [viz foto]
 • fotografie vojáků u stanu v poušti, Tobrúk 1941-1942
 • fotografie ženy u nákladního automobilu s nápisem: "Y.M.C.A." (snoubenka D. Kalíka ?), Anglie, 1944 ?

HRANICE:

 • 7 ks fotografií z různých míst areálu vojenské školy a kasáren v Hranicích (okolí, vchod, tělocvična, učebna s modely, učebna se zbraněmi, foyer, tělocvična na šerm), autor snímků: Dalibor Kalík, Hranice, 20.-30. léta 20. století
 • 8 ks fotografií z různých míst areálu vojenské školy a kasáren v Hranicích (památník, 2x chodba, umývárny, věž, 2x ústavní kaple, ústavní nemocnice), autor snímků: Dalibor Kalík, Hranice, 30. léta 20. století

SOUROZENCI:

 • fotografie sester D. Kalíka Jarmily, provd. Studénkové a Vlasty, provd. Purkytové, kol. 1907
 • 3 ks fotografií sestry D. Kalíka Jarmily, provd. Studénkové, kol. 1925, 20. 12. 1945 a 60. léta 20. století ?

OSTATNÍ:

 • 4 ks kartiček s fotografiemi vojáků, na druhé straně formulář s údaji o daném vojákovi (týká se těchto vojáků: Valentin Sigmund (nar. 1910, Otrokovice), Jan Holubec (nar. 1912, Mnichovo Hradiště), Zdeněk Záhorovský (nar. 1912, Ostrožské Předměstí), Rudolf Hes (nar. 1913, Vídeň), 30. léta 20. století ?
 • fotografie karikatury vojáka v uniformě s přísným výrazem, na límci: "36", na druhé straně připsáno: "Mjr. Svoboda Lud. maďarštinář", 1932
 • 4 ks fotografií blíže neznámých skupin vojáků (natrně z okruhu mjr. Pukryta, kpt. Kalíka či plk. Čermáka), 20.-30. léta 20. století

sbirky Kalik

Aktuálně

Květen 1945

04. 05. 2021 | Brandýs nad Labem

V první polovině května si připomínáme výročí posledních dnů druhé světové války na našem území. Ty jsou spojeny s postupem spojeneckých armád podpořeným lokálními povstáními českého obyvatelstva. V PNÚO Panenské Břežany jsme založili sbírku Květen 1945, ve které hodláme postupně soustřeďovat veškeré materiály hodné uchování ve sbírkovém fondu.


OTEVŘENO!

01. 12. 2020 | Brandýs nad Labem

Ve středu 5. května 2021 v 9:00 hodin se na Vás budeme těšit. ZNOVUOTEVÍRÁME Památník národního útlaku a odboje. Je však třeba dodržovat určitá opatření (včetně omezení počtu návštěvníků), více viz zde.


Park OTEVŘEN!!!

26. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

S potěšením oznamujeme, že počínaje 28. dubnem 2021 bude vždy od středy do neděle od 9:00 do 16:00 pro veřejnost zpřístupněn PARK u horního zámku v Panenských Břežanech. Těšíme se na vás! Otevření expozice PNÚO bude, doufejme, brzy následovat (prozatím však expozice i kaple sv. Anny zůstávají uzavřeny). Jakmile dostaneme jasnější informace ohledně "rozvolňování", budeme vás informovat.