Popis: z pozůstalosti po Marii Novákové, provd. Vogelové, jejíž rodina byla popravena v Mauthausenu 24. října 1942 za heydrichiády za pomoc zraněnému Janu Kubišovi po atentátu na R. Heydricha

Počet inv. č.: 167

Výčet předmětů:

 • kapesník s vyšitým obrázkem ve vězení sedící ženy s rukama opřenýma o kolena [Anna Nováková] a textem: "Toníkovi Anči", 1942 [viz foto]
 • tablo sestavené z 6 fotografií podobizen členů rodiny Novákových, po 1945
 • 8 ks samostatných fotografií podobizen členů rodiny Novákových (totožných jako na tablu)
 • 6 ks dekretů k medailím Československý válečný kříž uděleným in memoriam členům rodiny Novákových, 24. 10. 1947
 • 3 ks medailí Československý válečný kříž 1939 udělených in memoriam členům rodiny Novákových, 1947
 • úmrtní oznámení začínající textem: "RODINA NOVÁKOVA vyvražděna byla nacisty v době gestapáckého běsnění nad československým národním odsouzením a výkonem popravy na německém vrahovi Heydrichovi. Manželé VÁCLAV a MARIE NOVÁKOVI a jejich děti ANČA, SLÁVKA, JINDRA a syn VÁCLAV byli hromadně zatčeni 9. července 1942, prošli několika koncentráky a na konec dne 24. října 1942 v Mauthausenu muži popraveni a matka a dcery v plynové komoře otráveny...", po 1945
 • 4 ks strojopisných opisů záznamů o úmrtí některých členů rodiny Novákových (otec Václav Novák, syn Václav Novák, Jindřiška Nováková, Miroslava Nováková, 15. 5. 1946
 • novinový výstřižek s textem: "Dne 24. října vzpomínám 7letého výročí úmrtí svých rodičů a 4 sourozenců NOVÁKOVÝCH Z LIBNĚ, kteři byli pro účast na atentátu na Heydricha umučení v plynové komoře v Mauthausenu. Kdo jste je znali, vzpomeňte se mnou. Máňa, dcera.", 1949
 • časopisecký výstřižek s fotografiemi T. G. Masaryka, Jana Masaryka, promátora V. Vacka, arcibiskupa J. Berana a J. Smrkovského, po 1945
 • dopis přednosty ředitelství Státních drah v Praze zaslaný na Marii Voglové do Varnsdorfu 1, 29. 12. 1945
 • program "Hudební pásmo ze skladeb Karla Vacka a Josefa Poncara u příležitosti 50. narozenin obou skladatelů", 1952
 • dopis finančního odboru ONV ve věci poplatků z bytu, 11. 1. 1965
 • fotoalbum s 66 rodinnými fotografiemi Marie Novákové, provd. Vogelové, z Děčína-Podmokel, Horního Podluží, Jedlové pod Jiřetínem, Svinoústí [Polsko] a odjinud, 1935-1945 cca
 • fotoalbum s 22 rodinnými fotografiemi Marie Novákové, provd. Vogelové, z Prahy a odjinud 1945-1960 cca
 • fotografie smuteční tryzny u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, 1937
 • 59 ks fotografií z prostředí rodiny Novákových (Václav Novák [otec], Václav Novák, Marie Nováková [matka], Marie Nováková, Anna Nováková, Jindřiška Nováková, Miroslava Nováková, Marie Nováková, Antonín Pechoč), 30. léta 20. století-1942
 • 246 ks fotografií z prostředí rodiny Marie Novákové, provd. Vogelové (Marie Nováková, provd. Vogelová, Leopold Vogel, Petr Vogel, Karel Vogel, Marie Vogelová), mj. i z dětství Leopolda Vogela, jeho základní vojenské služby v československé armádě či trampských výletů do oblasti Českého Švýcarska a okolí, 20. léta 20. století-1945
 • 42 ks fotografií z prostředí rodiny Marie Novákové, provd. Vogelové (Marie Nováková, provd. Vogelová, Petr Vogel, Karel Vogel), 1945-80. léta 20. století
 • 91 ks neurčený fotografií z pozůstalosti Marie Novákové, provd. Vogelové (velká část patrně zobrazuje příbuzenstvo Leopolda Vogela), konec 19. století-60. léta 20. století
 • fotografie Leopolda Vogela, 1953
 • celuloidový negativ muže na kajaku, 30. - 40. léta ?
 • povolenka Leopolda Vogela pro pobyt 1 hodinu přes večerku mimo kasárna, Nitra 25. 7. 1935
 • členská průkazka Československé strany národně socialistické na jméno Marie Voglová, 1947-1948
 • členská průkazka příslušníka Pomocnické hromady bývalého Gremia pražského obchodnictva na jméno Anna Nováková, 1942

sbirky Vogelova

Aktuálně

15. březen 1939

12. 03. 2021 | Brandýs nad Labem

15. březen 1939 - jeden z ponurých dnů naší historie. Ráno je sychravé s poletujícím sněhem. Německými vojsky byla zahájena operace „Březnový vír“ – za účasti 22 německých divizí s 350 tisíci vojáky začalo obsazování zbytku území Čech a Moravy. Kromě armádních jednotek dorazily na území Čech a Moravy i německé bezpečnostní složky Gestapo a Sicherheitsdienst. Začala okupace….


Fond Ervín Belda zpracován

15. 02. 2021 | Brandýs nad Labem

12. února 2021 bylo ukončeno zpracování fondu Ervín Belda. Tento muž byl jedním z několika desítek židovských dětí, které byly zachráněny za druhé světové války díky odjezdu do Dánska k náhradním rodinám na podzim 1939.

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.

Číst dál...

Nové dva fondy zpracovány

26. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

26. ledna 2021 bylo ukončeno zpracování fondů dvou vojáků československých zahraničních jednotek - kpt. Dalibora Kalíka (padl 14. září 1944 na Dukle) a por. Ing. Bedřicha Mandla.

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.

Číst dál...