Popis: z pozůstalosti po mjr. Vojtěchu Formánkovi, důstojníku československé zahradniční armády za druhé světové války na západní i východní frontě

Počet inv. č.: 96

Výčet předmětů:

 • pozvánka na 18. slavnostní jmenování absolventů vojenské akademie důstojník z povolání, Hranice 1938
 • 2 ks deníků V. Formánka popisující denní události pobytu u vojska ve Francii a Anglii, dále pak přesun na východní frontu do Sovětského svazu a boje o Duklu, 1940-1942 a 1944-1945
 • průkaz totožnosti "Carte d'Identité" na jméno Vojtěch Formánek, Agde 21. 10. 1939
 • osvědčení totožnosti "Attestation d'Identité" na jméno Vojtěch Formánek, Port-la-Nouvelle 27. 3. 1940
 • kovový stojánek na ubrousky s vyrytým textem: "Por. Formánek Vojtěch / Agde 6-12-1939"
 • v plechové kotoučovité krabičce celuloidový film s instruktážním filmem pro vojáky ve Velké Británii za druhé světové války, 1939-1945
 • 2 ks vojenské nášivky domovenky: "Czechoslovakia", 1939-1944
 • vojenská známka V. Formánka, 1939-1944
 • pouzdro na dokumenty, 1939-1944
 • 2 ks zarámovaných nástěnných fotografií V. Formánka, 1940
 • vojenský výplatní lístek na jméno Vojtěch Formánek, březen 1940
 • účet za vojenské oblečení od fy Burberrys na jméno Vojtěch Formánek, Londýn 24. 8. 1940
 • jízdenka na vlak pro cestu z Bury St. Edmunds do Londýna na jméno Vojtěch Formánek, příslušník československé 311. bombardovací perutě, Honington 29. 12. 1940
 • 4 ks dopisů Lloyds Bank adresované V. Formánkovi, 1941
 • dopis ve věci lékařského vyšetření v Halton House adresovaný V. Formánkovi, 30. 5. 1941
 • dopis ppor. Stanislava Kodýtka adresovaný V. Formánkovi a zmocňující dotyčného k vyzvednutí součástí uniformy, Honington 11. 6. 1941
 • letenka z Honingtonu do Wilmslow na 12. 6. 1941 pro V. Formánka
 • dopis z Ministerstva letectví adresovaný V. Formánkovi ve věci jeho rezignace na působení u RAF z důvodu nemoci, Londýn 3. 7. 1941
 • osvědčení na přesun V. Formánka z československé základny RAF ve Wilmslow do Leamington Spa, 4. 7. 1941
 • náhradní doklad totožnosti V. Formánka, 24. 7. 1941 [viz foto]
 • 2 ks dopisů ve věci zaplacení útraty V. Formánka v důstojnické kantýně ve Wilmslow (jako vyrovnání dluhu zaplatí npor. děl. Vlastimil Ondrůj), 1941
 • účet z The Old Bull Inne za vejce ze slaninou, 1940-1944
 • dopis pisatele Pavla (příjmení neuvedeno) adresovaný V. Formánkovi ve věci zaslání anglicko-českého slovníku, další věci mohou být rozdány, 1940-1944
 • 4 ks dopisních obálek adresovaných V. Formánkovi (dopisy chybí), 1941-1942
 • dovolenka vydaná kpt. Hendrychem V. Formánkovi s platností od 28. září do 19. října 1942, 26. 9. 1942
 • dopis Essex County War Welfare Commitee adresovaný plk. Markovi do Walton on the Naze ve věci zajištění her pro rozptýlení vojáků (na druhé straně seznam her s odpovědností, kdo z vojáků má tu kterou hru na starosti npor. Formánek má na starosti šipky]), Chelmsford 17. 4. 1943
 • dopis s poděkováním za činnost adresáta (podpis chybí), 14. 2. 1943
 • program koncertu: "Inaugural Concert by Czechoslovak Army and Air Force at Regal Cinema", 27. 6. 1943 Walton-on-Naze
 • 2 ks vstupenek na: "Inaugural Concert at Regal Cinema", 27. 6. 1943 Walton-on-Naze
 • fotografie por. let. Josefa Brykse s věnováním: "Na památku kamarádovi. Pepa", Cosford 6. 8. 1940
 • tištěné blahopřání k Vánocům s titulem: "Good Luck and Good Wishes", 1940-1943
 • pamětní list: "Czechoslovak Field Post in France and Great Britain", 1943
 • cestovní pas V. Formánka, 24. 2. 1944
 • dopisní obálka adresovaná V. Formánkovi na Střední Východ od slečny Kathleen Lewisové, na druhé straně přípis pplk. Slezáka (dopis přivezl), Stafford 1944
 • 4 ks účtenek za telegramy V. Formánka odeslané do Anglie, Egypt 1944
 • vstupenka do tanečního baru "Eastern Dancing", 1944
 • stvrzenka na výměnu měn, Haifa 9. 8. 1944
 • 2 ks dopisů od slečny Wendy Robinsonové zaslaných V. Formánkovi do Jeruzaléma a do Teheránu, Bramhall 1944
 • kartička: "Štáb. kapitán Vojtěch Jan Formánek s chotí Vlastou děkují za milé blahopřání k sňatku.", Tábor srpen 1945
 • vizitka: "mjr. V. Formánek / vel. děl. 2 oblasti / Tábor", po 1945
 • vizitka: "Divisní generál Karel Klapálek", na druhé straně rukopisem připsáno: "Blahopřeji k povýšení", 1945-1947
 • členská legitimace Československé obce legionářské pro člena sdružení zahraničních vojáků 2. odboje na jméno Vojtěch Formánek, 1946-1947
 • členská legitimace Svazu brannosti na jméno Vojtěch Formánek, 1946-1947
 • členská legitimace Vojenského ústavu vědeckého v Praze na jméno Vojtěch Formánek, 4. 3. 1948
 • členská legitimace Československé obce legionářské na jméno Vojtěch Formánek, 1948-1950
 • pracovní průkaz V. Formánka, 1. 2. 1950
 • vojenská knížka V. Formánka, 23. 10. 1951
 • česko-rusky tištěná průkazka "Vojenská legitimace - vojennyj biljet" na jméno Vojtěch Formánek, 20. 8. 1945
 • průkazka Československého repatriačního úřadu na jméno Vojtěch Formánek, 20. 11. 1945
 • instrukce k rozloučení jednotek s velitelem dělostřelectva 3. československé divize, Místek 6. 7. 1945
 • "Koncese na zřízení a provozování rozhlasového přijímače" na jméno V. Formánek, 15. 9. 1945
 • výplatní lístek V. Formánka, Tábor 31. 10. 1945
 • 3 ks potvrzení Ministerstva národní obrany, že mjr. děl. V. Formánek konal vojenskou službu v československém zahraničním vojsku od 23. 9. 1939 do 31. 5. 1945 jako důstojník, Praha 9. 5. 1947
 • osvědčení Ministerstva národní obrany, že mjr. děl. V. Formánek byl účastníkem národního boje za osvobození od 1. 4. 1939 do 5. 5. 1945 jako příslušník československé armády v zahraničí, Praha 9. 12. 1947
 • dopis Vojenského ústavu vědeckého V. Formánkovi ve věci poděkování za přihlášení se za spolupracovníka dokumentačního sektoru VÚV, Praha 23. 2. 1948
 • 3 ks platových výměrů V. Formánka, Tábor 1948-1949
 • lékařské vysvědčení k žádosti o připuštění  V. Formánka ke státní učitelské zkoušce, Tábor 22. 2. 1950
 • dekret Ministerstva národní obrany ve věci přeložení V. Formánka od výslužby, 2. 5. 1950
 • výměr odpočivných platů V. Formánka, Praha 19. 8. 1950
 • legitimace Ministerstva národní obrany opravňující V. Formánka nosit Československou vojenskou pamětní medaili, Londýn 7. 3. 1944
 • osvědčení "Udostověrjenije k mědali 'Za otvagu' na jméno Vojtěch Josifovič Formánek, 10. 9. 1945
 • osvědčení "K mědali 'Za pobědu nad Germaniej v Velikoj otěčjestvěnnoj vojně 1941-1945 gg." na jméno mjr. Vojtěch Josifovič Formánek, 1947
 • dekret k Československému válečnému kříži 1939 na jméno kpt. děl. Vojtěch Formánek, 11. 8. 1945
 • medaile a dekret k Československé medaili za chrabrost na jméno kpt. děl. Vojtěch Formánek, 11. 8. 1945
 • dekret povýšení na majora na jméno Vojtěch Formánek, 31. 10. 1945
 • medaile a osvědčení o propůjčení Dukelské pamětní medaile na jméno Vojtěch Formánek, 6. 10. 1959
 • osvědčení k pamětní medaily "k 30. výročí slovenského národního povstání / květnového povstání českého lidu / osvobození Československa sovětskou armádou" na jméno Vojtěch Formánek, 1975
 • čestný odznak Českého svazu protifašistických bojovníků a osvědčení na čestný odznak  na jméno Vojtěch Formánek, 21. 8. 1985
 • pozvánka na zasedání okresního výboru ČSPB, kde bude předáno svazové vyznamenání ÚV ČSPB na jméno Vojtěch Formánek, Tábor 17. 12. 1985
 • úmrtní oznámení sdělující, že 25. května 1985 zemřel Vojtěch Formánek
 • strojopis s titulem: "Vojtěch Jan Formánek 1918-1985" (patrně chystaný příspěvek Bohumila Šulce pro třetí díl Galerie jihočeského odboje), 80.-90. léta 20. století
 • krabička s potiskem: "Ústřední štáb československé spartakiády uděluje pamětní medaili Vojtěchu Formánkovi za zásluhy o československou spartakiádu 1975"
 • čestný odznak Svazu protifašistických bojovníků s písmeny "SPB", 60. - 80. léta 20. století ?
 • čestný odznak Českého svazu protifašistických bojovníků s písmeny "ČSPB", 60. - 80. léta 20. století ?
 • medaile "Za zásluhy Č. S. R.", 40. léta 20. století
 • medaile Ústředního výboru Národní fronty "1918-ČSSR-1968", 1968
 • medaile "Společně v boji za vítězství", na rubu "Tridsiate výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou", 1975
 • medaile ČSTV "Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu", 60.-70. léta 20. století ?
 • medaile ČSTV "Za budování sjednocené tělovýchovy", 1968
 • medaile ČSTV "Za rozvoj socialistické tělesné výchovy", 1973
 • 35 ks vojenských stužek, 40.-80. léta 20. století
 • medaile "Za zásluhy o ČSLA" a osvědčení k medaily "Za zásluhy o ČSLA I. stupně jako resortní čestné uznání ČSLA" na jméno Vojtěch Formánek, 19. 12. 1990
 • dekret Velitelství letectva a PVO na povýšení Vojtěcha Formánka na plukovníka ve výslužbě in memoriam, 17. 6. 1991
 • rehabilitační list Federálního ministerstva obrany na jméno plk. Vojtěch Formánek, 19. 6. 1992
 • brožura tiskového oddělení hlavní správy výchovy a osvěty při MNO "President k letcům", 1945
 • fotografie deseti důstojníků u vojenského nákladního vozu, kol. 1945 ?

sbirky Formanek V

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.