Popis: z pozůstalosti po mjr. Vojtěchu Formánkovi, důstojníku československé zahradniční armády za druhé světové války na západní i východní frontě

Počet inv. č.: 96

Výčet předmětů:

 • pozvánka na 18. slavnostní jmenování absolventů vojenské akademie důstojník z povolání, Hranice 1938
 • 2 ks deníků V. Formánka popisující denní události pobytu u vojska ve Francii a Anglii, dále pak přesun na východní frontu do Sovětského svazu a boje o Duklu, 1940-1942 a 1944-1945
 • průkaz totožnosti "Carte d'Identité" na jméno Vojtěch Formánek, Agde 21. 10. 1939
 • osvědčení totožnosti "Attestation d'Identité" na jméno Vojtěch Formánek, Port-la-Nouvelle 27. 3. 1940
 • kovový stojánek na ubrousky s vyrytým textem: "Por. Formánek Vojtěch / Agde 6-12-1939"
 • v plechové kotoučovité krabičce celuloidový film s instruktážním filmem pro vojáky ve Velké Británii za druhé světové války, 1939-1945
 • 2 ks vojenské nášivky domovenky: "Czechoslovakia", 1939-1944
 • vojenská známka V. Formánka, 1939-1944
 • pouzdro na dokumenty, 1939-1944
 • 2 ks zarámovaných nástěnných fotografií V. Formánka, 1940
 • vojenský výplatní lístek na jméno Vojtěch Formánek, březen 1940
 • účet za vojenské oblečení od fy Burberrys na jméno Vojtěch Formánek, Londýn 24. 8. 1940
 • jízdenka na vlak pro cestu z Bury St. Edmunds do Londýna na jméno Vojtěch Formánek, příslušník československé 311. bombardovací perutě, Honington 29. 12. 1940
 • 4 ks dopisů Lloyds Bank adresované V. Formánkovi, 1941
 • dopis ve věci lékařského vyšetření v Halton House adresovaný V. Formánkovi, 30. 5. 1941
 • dopis ppor. Stanislava Kodýtka adresovaný V. Formánkovi a zmocňující dotyčného k vyzvednutí součástí uniformy, Honington 11. 6. 1941
 • letenka z Honingtonu do Wilmslow na 12. 6. 1941 pro V. Formánka
 • dopis z Ministerstva letectví adresovaný V. Formánkovi ve věci jeho rezignace na působení u RAF z důvodu nemoci, Londýn 3. 7. 1941
 • osvědčení na přesun V. Formánka z československé základny RAF ve Wilmslow do Leamington Spa, 4. 7. 1941
 • náhradní doklad totožnosti V. Formánka, 24. 7. 1941 [viz foto]
 • 2 ks dopisů ve věci zaplacení útraty V. Formánka v důstojnické kantýně ve Wilmslow (jako vyrovnání dluhu zaplatí npor. děl. Vlastimil Ondrůj), 1941
 • účet z The Old Bull Inne za vejce ze slaninou, 1940-1944
 • dopis pisatele Pavla (příjmení neuvedeno) adresovaný V. Formánkovi ve věci zaslání anglicko-českého slovníku, další věci mohou být rozdány, 1940-1944
 • 4 ks dopisních obálek adresovaných V. Formánkovi (dopisy chybí), 1941-1942
 • dovolenka vydaná kpt. Hendrychem V. Formánkovi s platností od 28. září do 19. října 1942, 26. 9. 1942
 • dopis Essex County War Welfare Commitee adresovaný plk. Markovi do Walton on the Naze ve věci zajištění her pro rozptýlení vojáků (na druhé straně seznam her s odpovědností, kdo z vojáků má tu kterou hru na starosti npor. Formánek má na starosti šipky]), Chelmsford 17. 4. 1943
 • dopis s poděkováním za činnost adresáta (podpis chybí), 14. 2. 1943
 • program koncertu: "Inaugural Concert by Czechoslovak Army and Air Force at Regal Cinema", 27. 6. 1943 Walton-on-Naze
 • 2 ks vstupenek na: "Inaugural Concert at Regal Cinema", 27. 6. 1943 Walton-on-Naze
 • fotografie por. let. Josefa Brykse s věnováním: "Na památku kamarádovi. Pepa", Cosford 6. 8. 1940
 • tištěné blahopřání k Vánocům s titulem: "Good Luck and Good Wishes", 1940-1943
 • pamětní list: "Czechoslovak Field Post in France and Great Britain", 1943
 • cestovní pas V. Formánka, 24. 2. 1944
 • dopisní obálka adresovaná V. Formánkovi na Střední Východ od slečny Kathleen Lewisové, na druhé straně přípis pplk. Slezáka (dopis přivezl), Stafford 1944
 • 4 ks účtenek za telegramy V. Formánka odeslané do Anglie, Egypt 1944
 • vstupenka do tanečního baru "Eastern Dancing", 1944
 • stvrzenka na výměnu měn, Haifa 9. 8. 1944
 • 2 ks dopisů od slečny Wendy Robinsonové zaslaných V. Formánkovi do Jeruzaléma a do Teheránu, Bramhall 1944
 • kartička: "Štáb. kapitán Vojtěch Jan Formánek s chotí Vlastou děkují za milé blahopřání k sňatku.", Tábor srpen 1945
 • vizitka: "mjr. V. Formánek / vel. děl. 2 oblasti / Tábor", po 1945
 • vizitka: "Divisní generál Karel Klapálek", na druhé straně rukopisem připsáno: "Blahopřeji k povýšení", 1945-1947
 • členská legitimace Československé obce legionářské pro člena sdružení zahraničních vojáků 2. odboje na jméno Vojtěch Formánek, 1946-1947
 • členská legitimace Svazu brannosti na jméno Vojtěch Formánek, 1946-1947
 • členská legitimace Vojenského ústavu vědeckého v Praze na jméno Vojtěch Formánek, 4. 3. 1948
 • členská legitimace Československé obce legionářské na jméno Vojtěch Formánek, 1948-1950
 • pracovní průkaz V. Formánka, 1. 2. 1950
 • vojenská knížka V. Formánka, 23. 10. 1951
 • česko-rusky tištěná průkazka "Vojenská legitimace - vojennyj biljet" na jméno Vojtěch Formánek, 20. 8. 1945
 • průkazka Československého repatriačního úřadu na jméno Vojtěch Formánek, 20. 11. 1945
 • instrukce k rozloučení jednotek s velitelem dělostřelectva 3. československé divize, Místek 6. 7. 1945
 • "Koncese na zřízení a provozování rozhlasového přijímače" na jméno V. Formánek, 15. 9. 1945
 • výplatní lístek V. Formánka, Tábor 31. 10. 1945
 • 3 ks potvrzení Ministerstva národní obrany, že mjr. děl. V. Formánek konal vojenskou službu v československém zahraničním vojsku od 23. 9. 1939 do 31. 5. 1945 jako důstojník, Praha 9. 5. 1947
 • osvědčení Ministerstva národní obrany, že mjr. děl. V. Formánek byl účastníkem národního boje za osvobození od 1. 4. 1939 do 5. 5. 1945 jako příslušník československé armády v zahraničí, Praha 9. 12. 1947
 • dopis Vojenského ústavu vědeckého V. Formánkovi ve věci poděkování za přihlášení se za spolupracovníka dokumentačního sektoru VÚV, Praha 23. 2. 1948
 • 3 ks platových výměrů V. Formánka, Tábor 1948-1949
 • lékařské vysvědčení k žádosti o připuštění  V. Formánka ke státní učitelské zkoušce, Tábor 22. 2. 1950
 • dekret Ministerstva národní obrany ve věci přeložení V. Formánka od výslužby, 2. 5. 1950
 • výměr odpočivných platů V. Formánka, Praha 19. 8. 1950
 • legitimace Ministerstva národní obrany opravňující V. Formánka nosit Československou vojenskou pamětní medaili, Londýn 7. 3. 1944
 • osvědčení "Udostověrjenije k mědali 'Za otvagu' na jméno Vojtěch Josifovič Formánek, 10. 9. 1945
 • osvědčení "K mědali 'Za pobědu nad Germaniej v Velikoj otěčjestvěnnoj vojně 1941-1945 gg." na jméno mjr. Vojtěch Josifovič Formánek, 1947
 • dekret k Československému válečnému kříži 1939 na jméno kpt. děl. Vojtěch Formánek, 11. 8. 1945
 • medaile a dekret k Československé medaili za chrabrost na jméno kpt. děl. Vojtěch Formánek, 11. 8. 1945
 • dekret povýšení na majora na jméno Vojtěch Formánek, 31. 10. 1945
 • medaile a osvědčení o propůjčení Dukelské pamětní medaile na jméno Vojtěch Formánek, 6. 10. 1959
 • osvědčení k pamětní medaily "k 30. výročí slovenského národního povstání / květnového povstání českého lidu / osvobození Československa sovětskou armádou" na jméno Vojtěch Formánek, 1975
 • čestný odznak Českého svazu protifašistických bojovníků a osvědčení na čestný odznak  na jméno Vojtěch Formánek, 21. 8. 1985
 • pozvánka na zasedání okresního výboru ČSPB, kde bude předáno svazové vyznamenání ÚV ČSPB na jméno Vojtěch Formánek, Tábor 17. 12. 1985
 • úmrtní oznámení sdělující, že 25. května 1985 zemřel Vojtěch Formánek
 • strojopis s titulem: "Vojtěch Jan Formánek 1918-1985" (patrně chystaný příspěvek Bohumila Šulce pro třetí díl Galerie jihočeského odboje), 80.-90. léta 20. století
 • krabička s potiskem: "Ústřední štáb československé spartakiády uděluje pamětní medaili Vojtěchu Formánkovi za zásluhy o československou spartakiádu 1975"
 • čestný odznak Svazu protifašistických bojovníků s písmeny "SPB", 60. - 80. léta 20. století ?
 • čestný odznak Českého svazu protifašistických bojovníků s písmeny "ČSPB", 60. - 80. léta 20. století ?
 • medaile "Za zásluhy Č. S. R.", 40. léta 20. století
 • medaile Ústředního výboru Národní fronty "1918-ČSSR-1968", 1968
 • medaile "Společně v boji za vítězství", na rubu "Tridsiate výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou", 1975
 • medaile ČSTV "Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu", 60.-70. léta 20. století ?
 • medaile ČSTV "Za budování sjednocené tělovýchovy", 1968
 • medaile ČSTV "Za rozvoj socialistické tělesné výchovy", 1973
 • 35 ks vojenských stužek, 40.-80. léta 20. století
 • medaile "Za zásluhy o ČSLA" a osvědčení k medaily "Za zásluhy o ČSLA I. stupně jako resortní čestné uznání ČSLA" na jméno Vojtěch Formánek, 19. 12. 1990
 • dekret Velitelství letectva a PVO na povýšení Vojtěcha Formánka na plukovníka ve výslužbě in memoriam, 17. 6. 1991
 • rehabilitační list Federálního ministerstva obrany na jméno plk. Vojtěch Formánek, 19. 6. 1992
 • brožura tiskového oddělení hlavní správy výchovy a osvěty při MNO "President k letcům", 1945
 • fotografie deseti důstojníků u vojenského nákladního vozu, kol. 1945 ?

sbirky Formanek V

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).