Popis: dokumenty k por. Ing. Bedřichu Mandlovi (nar. 1899 v Těšíně), vojákovi československých jednotek na východní frontě, vzhledem k židovskému původu přeživším holocaust útěkem do Sovětského Svazu

Počet inv. č.: 51

Výčet předmětů:

 • "Úřední osvědčení pro malý pohraniční styk" na jméno B. Mandl, Český Těšín 13. 1. 1925
 • cestovní pas Leo Mandla, Český Těšín 13. 5. 1929
 • prozatímní cestovní pas B. Mandla se zapsanou manželkou Reginou a dcerou Alicí, Moravská Ostrava 16. 2. 1939
 • vojenská knížka B. Mandla, Valašské Meziříčí 1923-1938
 • medaile "Za povědu nad Germaniej v Vělikoj otěčestvěnnoj vojně 1941-1945 gg." s osvědčením č. 114219, 1. 11. 1946
 • 3 ks opisů vysvědčení o státní zkoušce z Technische Hochschule ve Vídni složené B. Mandlem 16. 7. 1924, Český Těšín 1945
 • 10 ks domovských listů B. Mandla a jejich opisů, Český Těšín a Moravská Ostrava 1924-1945
 • 4 ks výměrů určení státní příslušnosti a domovského práva Moravské Ostravy B. Mandla, manželky Reginy a dcery Alice, 1940-1946
 • 2 ks "Osvědčení o příslušnosti k Protektorátu Čechy a Morava" na jméno B. Mandl, Moravská Ostrava 1940 a 1942
 • 2 ks potvrzení o příslušnosti B. Mandla do Těšína po otci Jindřichu Mandlovi, Český Těšín 22. 9. 1945 a 9. 10. 1945
 • "Výměr o zániku pojistné povinnosti u fy Brown Boveri na jméno B. Mandl, Praha 14. 2. 1927
 • potvrzení o změně platové třídy a předpis pojištění na jméno B. Mandl, Brno 28. 1. 1935
 • přihláška židovského majetku na jméno B. Mandl, Moravská Ostrava 29. 7. 1939
 • na papíře s hlavičkou "Oldřich Borůvka / zlatník a klenotník..." sepsaný a podpisem a razítkem dotyčného B. Mandlovi potvrzený soupis stříbrných předmětů. Přiložen formulář Pozemkového ústavu v Olomouci o přijetí 1 zapečetěného balíku do úschovy neárijce, Moravská Ostrava 1940
 • přihláška židovského majetku uloženého pod označením dep. 121/1 na jméno B. Mandl, dále přihláška s výčtem stříbrných předmětů B. Mandla podepsaná ženou Reginou, Moravská Ostrava 1940
 • 2 ks účtů za depotní poplatek, Moravská Ostrava 5. 7. 1940 a 31. 12. 1941
 • azbukou psaný soupis přístrojů a vybavení s titulem: "Akt peredača inventara...", SSSR 14. 11. 1941
 • 2 ks gulagových propustek do obchodu č. 1 (s hlavičkou: "Gulag NKVD SSSR" a jídelny č. 2 (s hlavičkou: "Asinočulymskij Lesprodtorg", SSSR 1942 [viz foto]
 • osvědčení o propuštění Frice Genrichoviče Mandla z Gulagu a přesunu do Buzuluku, SSSR 5. 2. 1942
 • výkaz přihlášení k pensijnímu pojištění za období 1925-1939, Brno 25. 8. 1945
 • dopis důstojníků adresovaný řediteli Ústřední elektrárny Praha dr. Šemberovi ve věci přímluvy za místo pro B. Mandla, Praha 10. 7. 1945
 • dopis fy Brown Boveri B. Mandlovi se sdělením o nemožnosti zaměstnání dotyčného ani v Praze, ani na pobočce v Moravské Ostravě, Praha 18. 7. 1945
 • dopis Ministerstva národní obrany adresovaný velitelství 1. oblasti štáb. bat. vel. dělostřelectva o nemožnosti zaměstnání pro B. Mandla, Praha 16. 8. 1945
 • dopis Československé továrny na motorová paliva Horní Litvínov B. Mandlovi se sdělením o nemožnosti zaměstnání, Horní Litvínov 25. 9. 1945
 • dopis pojišťovací společnosti Elementar B. Mandlovi o nemožnosti zaměstnání v liberecké filiálce, Praha 16. 11. 1945
 • dopis Vítkovického horního a hutního těžířstva B. Mandlovi se sdělení ochoty k přijetí do zaměstnání, Moravská Ostrava 26. 10. 1945
 • stvrzenka štábní bat. 1. dělostřelecké oblasti por. B. Mandlovi na ruskou pistoli č. 5.025-1944, 2 ks zásobníků, 16 ks nábojů 7.62 a pouzdro, Praha 23. 1. 1946
 • 2 lékařské zprávy B. Mandla, Praha 28. 1. 1946 a 15. 2. 1946
 • vojenský list B. Mandla, Praha 27. 3. 1946
 • "Potvrzení o státní spolehlivosti" B. Mandla, Praha 1. 4. 1946
 • "Přihláška k soupisu nepřátelského majetku" přihlašovatele B. Mandla a ženy Reginy, 27. 3. 1946
 • "Výplatní list (pro fysické osoby a domácnosti)" B. Mandla a ženy Reginy a ověřený opis téhož, Praha 30. 10. 1945 a 6. 5. 1946
 • "Přihláška vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů (podniků)" B. Mandla, Praha 19. 11. 1945
 • 3 ks plných mocí (B. Mandl zmocňuje jednat ve všech záležitostech Ervína Beldu, R. Mandlová obdobně zmocňuje rovněž E. Beldu, dále pak notářsky ověřená xerokopie plné moci B. Mandla), Praha 27. 5. 1946 a 4. 2. 1948
 • Potvrzení banky The Manhattan Savings Bank adresované americkému konzulátu v Praze, žeBedřich a Regina Mandlovi mají na účtu uloženo 530 dolarů, New York 18. 12. 1946
 • anglicky vyplněný formulář výkazu bydliště, příjezdu do USA, zaměstnání, ročního platu stvrzený B. Mandlem za účelem zajištění příjezdu synovce Ervína Beldy, New York 3. 2. 1947
 • 2 ks průkazkových fotografií B. Mandla, po 1945
 • 11 ks fotografií Bedřicha a Reginy Mandlových, USA 50.-60. léta 20. století
 • 2 ks fotografií hrobu rodiny Friedhaber Mandl, USA po 1967
 • Vložka B výkazu odevzdávání teplých oděvů v držení Židů vyplněná na jméno Regine Mandl, Moravská Ostrava 11. 1. 1942
 • 2 ks opisů domovského listu Reginy Mandlové vystaveného 9. 9. 1940, 23. 3. 1942 Moravská Ostrava
 • "Prozatímní Domovský list" R. Mandlové, Český Těšín 22. 9. 1945
 • 2 ks opisů domovských listů R. Mandlové a Bedřicha Mandla, Český Těšín 12. 2. 1946
 • 3 ks opisů potvrzení Obvodní rady pro Prahu XII pro R. Mandlovou (2 ks) a pro Ing. B. Mandla, Praha 2. 4. 1946
 • opis rodného listu Alice Mandlové vystaveného 12. 3. 1929, Moravská Ostrava 3. 3. 1939
 • opis domovského listu vydaného 9. 9. 1940, Moravská Ostrava 24. 3. 1942

sbirky Mandl

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.