Popis: dokumenty k por. Ing. Bedřichu Mandlovi (nar. 1899 v Těšíně), vojákovi československých jednotek na východní frontě, vzhledem k židovskému původu přeživším holocaust útěkem do Sovětského Svazu

Počet inv. č.: 51

Výčet předmětů:

 • "Úřední osvědčení pro malý pohraniční styk" na jméno B. Mandl, Český Těšín 13. 1. 1925
 • cestovní pas Leo Mandla, Český Těšín 13. 5. 1929
 • prozatímní cestovní pas B. Mandla se zapsanou manželkou Reginou a dcerou Alicí, Moravská Ostrava 16. 2. 1939
 • vojenská knížka B. Mandla, Valašské Meziříčí 1923-1938
 • medaile "Za povědu nad Germaniej v Vělikoj otěčestvěnnoj vojně 1941-1945 gg." s osvědčením č. 114219, 1. 11. 1946
 • 3 ks opisů vysvědčení o státní zkoušce z Technische Hochschule ve Vídni složené B. Mandlem 16. 7. 1924, Český Těšín 1945
 • 10 ks domovských listů B. Mandla a jejich opisů, Český Těšín a Moravská Ostrava 1924-1945
 • 4 ks výměrů určení státní příslušnosti a domovského práva Moravské Ostravy B. Mandla, manželky Reginy a dcery Alice, 1940-1946
 • 2 ks "Osvědčení o příslušnosti k Protektorátu Čechy a Morava" na jméno B. Mandl, Moravská Ostrava 1940 a 1942
 • 2 ks potvrzení o příslušnosti B. Mandla do Těšína po otci Jindřichu Mandlovi, Český Těšín 22. 9. 1945 a 9. 10. 1945
 • "Výměr o zániku pojistné povinnosti u fy Brown Boveri na jméno B. Mandl, Praha 14. 2. 1927
 • potvrzení o změně platové třídy a předpis pojištění na jméno B. Mandl, Brno 28. 1. 1935
 • přihláška židovského majetku na jméno B. Mandl, Moravská Ostrava 29. 7. 1939
 • na papíře s hlavičkou "Oldřich Borůvka / zlatník a klenotník..." sepsaný a podpisem a razítkem dotyčného B. Mandlovi potvrzený soupis stříbrných předmětů. Přiložen formulář Pozemkového ústavu v Olomouci o přijetí 1 zapečetěného balíku do úschovy neárijce, Moravská Ostrava 1940
 • přihláška židovského majetku uloženého pod označením dep. 121/1 na jméno B. Mandl, dále přihláška s výčtem stříbrných předmětů B. Mandla podepsaná ženou Reginou, Moravská Ostrava 1940
 • 2 ks účtů za depotní poplatek, Moravská Ostrava 5. 7. 1940 a 31. 12. 1941
 • azbukou psaný soupis přístrojů a vybavení s titulem: "Akt peredača inventara...", SSSR 14. 11. 1941
 • 2 ks gulagových propustek do obchodu č. 1 (s hlavičkou: "Gulag NKVD SSSR" a jídelny č. 2 (s hlavičkou: "Asinočulymskij Lesprodtorg", SSSR 1942 [viz foto]
 • osvědčení o propuštění Frice Genrichoviče Mandla z Gulagu a přesunu do Buzuluku, SSSR 5. 2. 1942
 • výkaz přihlášení k pensijnímu pojištění za období 1925-1939, Brno 25. 8. 1945
 • dopis důstojníků adresovaný řediteli Ústřední elektrárny Praha dr. Šemberovi ve věci přímluvy za místo pro B. Mandla, Praha 10. 7. 1945
 • dopis fy Brown Boveri B. Mandlovi se sdělením o nemožnosti zaměstnání dotyčného ani v Praze, ani na pobočce v Moravské Ostravě, Praha 18. 7. 1945
 • dopis Ministerstva národní obrany adresovaný velitelství 1. oblasti štáb. bat. vel. dělostřelectva o nemožnosti zaměstnání pro B. Mandla, Praha 16. 8. 1945
 • dopis Československé továrny na motorová paliva Horní Litvínov B. Mandlovi se sdělením o nemožnosti zaměstnání, Horní Litvínov 25. 9. 1945
 • dopis pojišťovací společnosti Elementar B. Mandlovi o nemožnosti zaměstnání v liberecké filiálce, Praha 16. 11. 1945
 • dopis Vítkovického horního a hutního těžířstva B. Mandlovi se sdělení ochoty k přijetí do zaměstnání, Moravská Ostrava 26. 10. 1945
 • stvrzenka štábní bat. 1. dělostřelecké oblasti por. B. Mandlovi na ruskou pistoli č. 5.025-1944, 2 ks zásobníků, 16 ks nábojů 7.62 a pouzdro, Praha 23. 1. 1946
 • 2 lékařské zprávy B. Mandla, Praha 28. 1. 1946 a 15. 2. 1946
 • vojenský list B. Mandla, Praha 27. 3. 1946
 • "Potvrzení o státní spolehlivosti" B. Mandla, Praha 1. 4. 1946
 • "Přihláška k soupisu nepřátelského majetku" přihlašovatele B. Mandla a ženy Reginy, 27. 3. 1946
 • "Výplatní list (pro fysické osoby a domácnosti)" B. Mandla a ženy Reginy a ověřený opis téhož, Praha 30. 10. 1945 a 6. 5. 1946
 • "Přihláška vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů (podniků)" B. Mandla, Praha 19. 11. 1945
 • 3 ks plných mocí (B. Mandl zmocňuje jednat ve všech záležitostech Ervína Beldu, R. Mandlová obdobně zmocňuje rovněž E. Beldu, dále pak notářsky ověřená xerokopie plné moci B. Mandla), Praha 27. 5. 1946 a 4. 2. 1948
 • Potvrzení banky The Manhattan Savings Bank adresované americkému konzulátu v Praze, žeBedřich a Regina Mandlovi mají na účtu uloženo 530 dolarů, New York 18. 12. 1946
 • anglicky vyplněný formulář výkazu bydliště, příjezdu do USA, zaměstnání, ročního platu stvrzený B. Mandlem za účelem zajištění příjezdu synovce Ervína Beldy, New York 3. 2. 1947
 • strojopisem psaná povídka: "Artyčoky jako příloha", kol. pol. 20. století ?
 • strojopisem psaný vtip o šesti mužích diskutujících o lásce, kol. pol. 20. století ?
 • Vložka B výkazu odevzdávání teplých oděvů v držení Židů vyplněná na jméno Regine Mandl, Moravská Ostrava 11. 1. 1942
 • 2 ks opisů domovského listu Reginy Mandlové vystaveného 9. 9. 1940, 23. 3. 1942 Moravská Ostrava
 • "Prozatímní Domovský list" R. Mandlové, Český Těšín 22. 9. 1945
 • 2 ks opisů domovských listů R. Mandlové a Bedřicha Mandla, Český Těšín 12. 2. 1946
 • 3 ks opisů potvrzení Obvodní rady pro Prahu XII pro R. Mandlovou (2 ks) a pro Ing. B. Mandla, Praha 2. 4. 1946
 • opis rodného listu Alice Mandlové vystaveného 12. 3. 1929, Moravská Ostrava 3. 3. 1939
 • opis domovského listu vydaného 9. 9. 1940, Moravská Ostrava 24. 3. 1942

sbirky Mandl

Aktuálně

Květen 1945

04. 05. 2021 | Brandýs nad Labem

V první polovině května si připomínáme výročí posledních dnů druhé světové války na našem území. Ty jsou spojeny s postupem spojeneckých armád podpořeným lokálními povstáními českého obyvatelstva. V PNÚO Panenské Břežany jsme založili sbírku Květen 1945, ve které hodláme postupně soustřeďovat veškeré materiály hodné uchování ve sbírkovém fondu.


OTEVŘENO!

01. 12. 2020 | Brandýs nad Labem

Ve středu 5. května 2021 v 9:00 hodin se na Vás budeme těšit. ZNOVUOTEVÍRÁME Památník národního útlaku a odboje. Je však třeba dodržovat určitá opatření (včetně omezení počtu návštěvníků), více viz zde.


Park OTEVŘEN!!!

26. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

S potěšením oznamujeme, že počínaje 28. dubnem 2021 bude vždy od středy do neděle od 9:00 do 16:00 pro veřejnost zpřístupněn PARK u horního zámku v Panenských Břežanech. Těšíme se na vás! Otevření expozice PNÚO bude, doufejme, brzy následovat (prozatím však expozice i kaple sv. Anny zůstávají uzavřeny). Jakmile dostaneme jasnější informace ohledně "rozvolňování", budeme vás informovat.