Popis: dokumenty k Rudolfu Dostálovi (1900-1966), členovi protinacistického odboje, vězni koncentračního tábora Dachau, spolupracovníkovi partyzánské skupiny Jermak, činovníkovi Československé strany lidové

* Do sbírek PNÚO daroval příslušné materiály Klub vojenské historie Pevnost Mikulov, jehož členové je získali od Ing. Jiřího Dostála, syna původce fondu.

** Mimo níže uvedené položky fondu je část materiálů k příslušné osobě uložena v evidenci doprovodné dokumentace. Jedná se především o kopie rodinných dokumentů R. Dostála, tisky z webu, rodokmen R. Dostála vyhotovený pracovníkem PNÚO J. Pillerem a další nepůvodní archiválie.

Počet inv. č.: 50

Výčet předmětů:

 • 5 ks vysvědčení Rudolfa Dostála z chlapecké školy, Jimramov 1911-1914
 • pamětní list vystavený Rudolfu Dostálovi po ukončení vojenské služby, Olomouc 1924
 • průklepem vytvořený výkaz údajů o Rudolfu Dostálovi, jeho rodině, dosavadních zaměstnáních, politické příslušnosti apod., 1939
 • na papíře s hlavičkou: "Národní souručenství... Vsetín" vyjádřené podezření z velezrádného chování neznámé osoby (snad Rudolf Dostál ?), 1940-1941 ? či 50. léta 20. století ?
 • kresba výhledu z okna Kounicových kolejí v Brně z místnosti ubytování pracovního oddílu I E/6, autor: Rudolf Dostál (zasláno ilegálně domů do Litovle prostřednictvím českého topiče Mrázka), Brno 21. 7. 1940 [viz foto]
 • blahopřání Rudolfa Dostála své ženě Marii, Brno 5. 12. 1940
 • korespondenční lístek s hlavičkou "Der Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers" adresovaný na jméno Marie Dostálová se sdělením, že žádost byla přijata a postoupena k vyřízení kanceláři říšského vůdce SS (Heinrich Himmler), Berlín 1941
 • 3 ks dopisů s hlavičkou: "Konzentrationslager Dachau" psané Rudolfem Dostálem domů ženě a dětem, Dachau 14. 9. 1941, 12. 10. 1941, 4. 1. 1942
 • 2 ks nepopsaných dopisů s hlavičkou "Konzentrationslager Dachau", Dachau 1941-1944
 • dopis psaný Rudolfem Dostálem zaslaný ilegální cestou z Dachau domů pomocí Bedřicha Hoffmanna a jistého "Jugoslávce" (civilního zaměstnance plantáží v Dachau) přes Horní Bečvu do Litovle, Dachau 30. 12. 1943
 • nášivka vězeňského čísla "26701" se jménem "Rudolf Dostál / 12. 10. 1900 / Bl. 14/III" odpáraná ze svetru dotyčného, Dachau 1941-1944
 • blahopřání k Velikonocům vytvořené ve formě kartičky s malovaným obrázkem květiny s vajíčkem a textem: "Veselé Velikonoce / přeje Karel Horais", Dachau 1944
 • povolení správy koncentračního tábora Dachau pro Rudolfa Dostála k nošení civilní obuvi vyzvednuté ve skladišti, Dachau 8. 4. 1944
 • ručně v koncentračním táboře Dachau Rudolfem Dostálem zhotovený čibuk (lulka), 1941-1944
 • 2 ks strojopisných opisů článků "V nový život" vydávaném Československým národním výborem v Dachau po osvobození, prvý začíná slovy: "Telegram z 18. dubna 1945 převzatý SS Sturmbanführerem Grotmannem...", druhý má nadpis: "Dachau poutním místem?", 1945
 • 5 ks tiskoviny "V nový život" vydávané Ćeskoslovenským národním výborem v Dachau po osvobození tábora (čísla 4, 8, 11, 15 a 17), 6.-19. 5. 1945
 • noviny Za svobodné Československo. Ústřední deník 1. československého sboru v SSSR, roč. 2, č. 124 z 9. května 1945
 • brožurka Josef HOVADÍK, Osvěnčím - tábor mrtvích, Vsetín 1945
 • seznam nacistickým terorem postižených osob z Litovle a okolí s titulem: "Věznění" a "Pozůstalí po vězněných", po 1945
 • vyjádření Zaopatřovacího úřadu v Brně ve věci přiznání zálohy na invalidní zaopatřovací požitky pro Rudolfa Dostála, 13. 8. 1946
 • osvědčení k odznaku udělenému Rudolfu Dostálovi s textem: "SOPVP odevzdává Vám na paměť Vaší účasti v národním boji za osvobození Československa...", Praha 10. 3. 1948
 • pamětní papírový odznak tvaru červeného trojúhelníku s písmenem "T" s textem v nápisovém poli: "Sjezd Dachováků / 14.-15.5. 49, Olomouc"
 • z důvodu promlčení zamítavé usnesení lidového soudu ve věci úrazového odškodného za pracovní úraz, 13. 5. 1953
 • dotazník vyplněný na jméno Rudolf Dostál (údaje o dosavadních zaměstnání, zdravotním stavu, pobytech v zahraničí, politické příslušnosti, rodině, účasti v odboji, členství v organizacích, studiu literatury (uvedeni svědci, kteří mohou údaje dosvědčit), Litovel 6. 10. 1953
 • zdravotní průkaz Rudolfa Dostála, 22. 9. 1955
 • usnesení krajského soudu ve věci amnestie prezidenta republiky platné pro Rudolfa Dostála, Ostrava 28. 5. 1960
 • 2 paré námitky Rudolfa Dostála vůči usnesení krajského soudu v Ostravě ve věci amnestie prezidenta republiky (R. Dostál děkuje za amnestii, ale žádá o znovuotevření případu a smazání výroku o vině), Litovel 11. 6. 1960
 • 2 ks potvrzení VHÚ pro Rudolfa Dostála jako účastníka národního boje za osvobození, Praha 23. 8. 1960
 • opis Osvědčení účastníka národního boje za osvobození získaného 17. února 1948, Litovel 21. 12. 1960
 • žádost Rudolfa Dostála o důchod, Litovel 1960
 • příkaz k domovní prohlídce v bydlišti Ing. Jiřího Dostála, syna obviněného Rudolfa Dostála, Ostrava 11. 4. 1962
 • protokol Ministerstva vnitra, krajské správy Ostrava o provedení domovní prohlídky v bydlišti Ing. J. Dostála ve věci možných uchovávaných věcí jeho otce Rudolfa Dostála, Ostrava 13. 4. 1962
 • 2 paré obžaloby krajského prokurátora v Ostravě na Rudolfa Dostála z trestného činu podvracení republiky, Ostrava 19. 5. 1962
 • 2 paré obhajoby Rudolfa Dostála obviněného z trestného činu podvracení republiky, Litovel 19. 5. 1962
 • 3 ks strojopisných Rudolfem Dostálem sepsaných popisů své činnosti: 1) od února 1948 do roku 1962; 2) od 15. 3. 1939 do cca 1963 (2 paré); 3) od května 1938 do roku 1964 (s titulem: "Čtvrtstoletí - 25 roků - zničujícího neklidu, duševního napjetí a utrpení", 1962 - 1964
 • 3 ks dopisů Rudolfa Dostála svému obhájci JUDr. Otto Pechanovi, 7. 5. 1963, 19. 5. 1963 a 18. 8. 1963
 • předvolání svědka (snacha J. Dostálová) k hlavnímu líčení soudu s Rudolfem Dostálem, Ostrava 6. 12. 1963
 • omluvenka svědka (snacha J. Dostálová) z účasti na soudním slyšení s Rudolfem Dostálem, Buchlovice 15. 12. 1963
 • dopis svědka (snacha J. Dostálová) soudu s vysvětlením své neúčasti při soudním slyšení s Rudolfem Dostálem odůvodněné příbuzenským poměrem, Buchlovice 11. 1. 1964
 • rozsudek krajského soudu, kterým Rudolf Dostál uznán vinným z trestného činu pobuřování, Ostrava 4. 3. 1964
 • usnesení krajského soudu, kterým povoluje obnovu trestního řízení u odsouzených Františka Kaďůrka a Rudolfa Dostála a současně zručuje rozsudek z roku 1955, Ostrava 12. 11. 1964
 • 3 ks rozsudků krajského soudu, kterým zprošťuje obžaloby Františka Kaďůrka a Rudolfa Dostála z trestného činu velezrady, Ostrava 12. 4. 1965
 • dopis Ministerstva spravedlnosti Rudolfu Dostálovi se sdělením, že rehabilitačním dokladem dotyčného je rozsudek krajského soudu, Praha 19. 5. 1966
 • rozsudek okresního soudu, kterým se Rudolf Dostál zprošťuje obžaloby z pobuřování, Olomouc 10. 8. 1966
 • zamítavé vyjádření Státního úřadu sociálního zabezpečení v Praze vv záležitostech starobního důchodu Rudolfa Dostála, 6. 10. 1966
 • 7 ks příspěvků do literárních soutěží a tiskovin sepsaných Rudolfem Dostálem: 1) "Člověk a paragrafy" (vzpomínky na Jiřího Dohnala, spolupracovníka z doby protinacistického odboje vězněného v 50. letech komunistickým režimem; zmíněni též Václav Golaň a skupina Jermak) (3 paré); 2) "Co dovede láska mateřská..." (vzpomínky na své dětství) (2 paré); 3) "Anketa"; 4) "15. březen na Valašsku"; 5) "Odbojová činnost tajemníků Národního souručenství v kraji olomouckém 1939-1940"; 6) "Hlas revoluce"; 7) "Buduji socialismus..." [ironický text], 60. léta 20. století
 • 2 ks dopisů Rudolfa Dostála a jeho ženy Marie dětem, 27. 3. 1966 a 13. 8. 1966
 • rozsudek okresního soudu zmocňující V. Nábělkovou uzavřít kupní smlouvu za nezletilého syna, Ostrava 22. 9. 1966
 • objednávka Ing. J. Dostála na zřízení pomníku pro rodinný dvojhrob, Buchlovice 12. 2. 1968
 • dopis místní organizace Svazu protifašistických bojovníků v Litovli adresovaný na jméno Ing. J. Dostál ve věci prosby o zaslání materiálů o otci dotyčného zdůvodu sestavování kroniky místní organizace, Litovel 7. 3. 1970

sbirky Dostal Rudolf

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.