Popis: dokumenty k Rudolfu Dostálovi (1900-1966), členovi protinacistického odboje, vězni koncentračního tábora Dachau, spolupracovníkovi partyzánské skupiny Jermak, činovníkovi Československé strany lidové

* Do sbírek PNÚO daroval příslušné materiály Klub vojenské historie Pevnost Mikulov, jehož členové je získali od Ing. Jiřího Dostála, syna původce fondu.

** Mimo níže uvedené položky fondu je část materiálů k příslušné osobě uložena v evidenci doprovodné dokumentace. Jedná se především o kopie rodinných dokumentů R. Dostála, tisky z webu, rodokmen R. Dostála vyhotovený pracovníkem PNÚO J. Pillerem a další nepůvodní archiválie.

Počet inv. č.: 50

Výčet předmětů:

 • 5 ks vysvědčení Rudolfa Dostála z chlapecké školy, Jimramov 1911-1914
 • pamětní list vystavený Rudolfu Dostálovi po ukončení vojenské služby, Olomouc 1924
 • průklepem vytvořený výkaz údajů o Rudolfu Dostálovi, jeho rodině, dosavadních zaměstnáních, politické příslušnosti apod., 1939
 • na papíře s hlavičkou: "Národní souručenství... Vsetín" vyjádřené podezření z velezrádného chování neznámé osoby (snad Rudolf Dostál ?), 1940-1941 ? či 50. léta 20. století ?
 • kresba výhledu z okna Kounicových kolejí v Brně z místnosti ubytování pracovního oddílu I E/6, autor: Rudolf Dostál (zasláno ilegálně domů do Litovle prostřednictvím českého topiče Mrázka), Brno 21. 7. 1940 [viz foto]
 • blahopřání Rudolfa Dostála své ženě Marii, Brno 5. 12. 1940
 • korespondenční lístek s hlavičkou "Der Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers" adresovaný na jméno Marie Dostálová se sdělením, že žádost byla přijata a postoupena k vyřízení kanceláři říšského vůdce SS (Heinrich Himmler), Berlín 1941
 • 3 ks dopisů s hlavičkou: "Konzentrationslager Dachau" psané Rudolfem Dostálem domů ženě a dětem, Dachau 14. 9. 1941, 12. 10. 1941, 4. 1. 1942
 • 2 ks nepopsaných dopisů s hlavičkou "Konzentrationslager Dachau", Dachau 1941-1944
 • dopis psaný Rudolfem Dostálem zaslaný ilegální cestou z Dachau domů pomocí Bedřicha Hoffmanna a jistého "Jugoslávce" (civilního zaměstnance plantáží v Dachau) přes Horní Bečvu do Litovle, Dachau 30. 12. 1943
 • nášivka vězeňského čísla "26701" se jménem "Rudolf Dostál / 12. 10. 1900 / Bl. 14/III" odpáraná ze svetru dotyčného, Dachau 1941-1944
 • blahopřání k Velikonocům vytvořené ve formě kartičky s malovaným obrázkem květiny s vajíčkem a textem: "Veselé Velikonoce / přeje Karel Horais", Dachau 1944
 • povolení správy koncentračního tábora Dachau pro Rudolfa Dostála k nošení civilní obuvi vyzvednuté ve skladišti, Dachau 8. 4. 1944
 • ručně v koncentračním táboře Dachau Rudolfem Dostálem zhotovený čibuk (lulka), 1941-1944
 • 2 ks strojopisných opisů článků "V nový život" vydávaném Československým národním výborem v Dachau po osvobození, prvý začíná slovy: "Telegram z 18. dubna 1945 převzatý SS Sturmbanführerem Grotmannem...", druhý má nadpis: "Dachau poutním místem?", 1945
 • 5 ks tiskoviny "V nový život" vydávané Ćeskoslovenským národním výborem v Dachau po osvobození tábora (čísla 4, 8, 11, 15 a 17), 6.-19. 5. 1945
 • noviny Za svobodné Československo. Ústřední deník 1. československého sboru v SSSR, roč. 2, č. 124 z 9. května 1945
 • brožurka Josef HOVADÍK, Osvěnčím - tábor mrtvích, Vsetín 1945
 • seznam nacistickým terorem postižených osob z Litovle a okolí s titulem: "Věznění" a "Pozůstalí po vězněných", po 1945
 • vyjádření Zaopatřovacího úřadu v Brně ve věci přiznání zálohy na invalidní zaopatřovací požitky pro Rudolfa Dostála, 13. 8. 1946
 • osvědčení k odznaku udělenému Rudolfu Dostálovi s textem: "SOPVP odevzdává Vám na paměť Vaší účasti v národním boji za osvobození Československa...", Praha 10. 3. 1948
 • pamětní papírový odznak tvaru červeného trojúhelníku s písmenem "T" s textem v nápisovém poli: "Sjezd Dachováků / 14.-15.5. 49, Olomouc"
 • z důvodu promlčení zamítavé usnesení lidového soudu ve věci úrazového odškodného za pracovní úraz, 13. 5. 1953
 • dotazník vyplněný na jméno Rudolf Dostál (údaje o dosavadních zaměstnání, zdravotním stavu, pobytech v zahraničí, politické příslušnosti, rodině, účasti v odboji, členství v organizacích, studiu literatury (uvedeni svědci, kteří mohou údaje dosvědčit), Litovel 6. 10. 1953
 • zdravotní průkaz Rudolfa Dostála, 22. 9. 1955
 • usnesení krajského soudu ve věci amnestie prezidenta republiky platné pro Rudolfa Dostála, Ostrava 28. 5. 1960
 • 2 paré námitky Rudolfa Dostála vůči usnesení krajského soudu v Ostravě ve věci amnestie prezidenta republiky (R. Dostál děkuje za amnestii, ale žádá o znovuotevření případu a smazání výroku o vině), Litovel 11. 6. 1960
 • 2 ks potvrzení VHÚ pro Rudolfa Dostála jako účastníka národního boje za osvobození, Praha 23. 8. 1960
 • opis Osvědčení účastníka národního boje za osvobození získaného 17. února 1948, Litovel 21. 12. 1960
 • žádost Rudolfa Dostála o důchod, Litovel 1960
 • příkaz k domovní prohlídce v bydlišti Ing. Jiřího Dostála, syna obviněného Rudolfa Dostála, Ostrava 11. 4. 1962
 • protokol Ministerstva vnitra, krajské správy Ostrava o provedení domovní prohlídky v bydlišti Ing. J. Dostála ve věci možných uchovávaných věcí jeho otce Rudolfa Dostála, Ostrava 13. 4. 1962
 • 2 paré obžaloby krajského prokurátora v Ostravě na Rudolfa Dostála z trestného činu podvracení republiky, Ostrava 19. 5. 1962
 • 2 paré obhajoby Rudolfa Dostála obviněného z trestného činu podvracení republiky, Litovel 19. 5. 1962
 • 3 ks strojopisných Rudolfem Dostálem sepsaných popisů své činnosti: 1) od února 1948 do roku 1962; 2) od 15. 3. 1939 do cca 1963 (2 paré); 3) od května 1938 do roku 1964 (s titulem: "Čtvrtstoletí - 25 roků - zničujícího neklidu, duševního napjetí a utrpení", 1962 - 1964
 • 3 ks dopisů Rudolfa Dostála svému obhájci JUDr. Otto Pechanovi, 7. 5. 1963, 19. 5. 1963 a 18. 8. 1963
 • předvolání svědka (snacha J. Dostálová) k hlavnímu líčení soudu s Rudolfem Dostálem, Ostrava 6. 12. 1963
 • omluvenka svědka (snacha J. Dostálová) z účasti na soudním slyšení s Rudolfem Dostálem, Buchlovice 15. 12. 1963
 • dopis svědka (snacha J. Dostálová) soudu s vysvětlením své neúčasti při soudním slyšení s Rudolfem Dostálem odůvodněné příbuzenským poměrem, Buchlovice 11. 1. 1964
 • rozsudek krajského soudu, kterým Rudolf Dostál uznán vinným z trestného činu pobuřování, Ostrava 4. 3. 1964
 • usnesení krajského soudu, kterým povoluje obnovu trestního řízení u odsouzených Františka Kaďůrka a Rudolfa Dostála a současně zručuje rozsudek z roku 1955, Ostrava 12. 11. 1964
 • 3 ks rozsudků krajského soudu, kterým zprošťuje obžaloby Františka Kaďůrka a Rudolfa Dostála z trestného činu velezrady, Ostrava 12. 4. 1965
 • dopis Ministerstva spravedlnosti Rudolfu Dostálovi se sdělením, že rehabilitačním dokladem dotyčného je rozsudek krajského soudu, Praha 19. 5. 1966
 • rozsudek okresního soudu, kterým se Rudolf Dostál zprošťuje obžaloby z pobuřování, Olomouc 10. 8. 1966
 • zamítavé vyjádření Státního úřadu sociálního zabezpečení v Praze vv záležitostech starobního důchodu Rudolfa Dostála, 6. 10. 1966
 • 7 ks příspěvků do literárních soutěží a tiskovin sepsaných Rudolfem Dostálem: 1) "Člověk a paragrafy" (vzpomínky na Jiřího Dohnala, spolupracovníka z doby protinacistického odboje vězněného v 50. letech komunistickým režimem; zmíněni též Václav Golaň a skupina Jermak) (3 paré); 2) "Co dovede láska mateřská..." (vzpomínky na své dětství) (2 paré); 3) "Anketa"; 4) "15. březen na Valašsku"; 5) "Odbojová činnost tajemníků Národního souručenství v kraji olomouckém 1939-1940"; 6) "Hlas revoluce"; 7) "Buduji socialismus..." [ironický text], 60. léta 20. století
 • 2 ks dopisů Rudolfa Dostála a jeho ženy Marie dětem, 27. 3. 1966 a 13. 8. 1966
 • rozsudek okresního soudu zmocňující V. Nábělkovou uzavřít kupní smlouvu za nezletilého syna, Ostrava 22. 9. 1966
 • objednávka Ing. J. Dostála na zřízení pomníku pro rodinný dvojhrob, Buchlovice 12. 2. 1968
 • dopis místní organizace Svazu protifašistických bojovníků v Litovli adresovaný na jméno Ing. J. Dostál ve věci prosby o zaslání materiálů o otci dotyčného zdůvodu sestavování kroniky místní organizace, Litovel 7. 3. 1970

sbirky Dostal Rudolf

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).