Popis: předměty, fotografie a archiválie z rodiny potomků mjr. Jaroslava Purkyta (1893-1943), příslušníka československých legií v Rusku, prvorepublikového důstojníka československé armády, odbojáře za druhé světové války popraveného nacisty 11. srpna 1943

Počet inv. č.: 191

Výčet předmětů:

TRAGICKÁ UDÁLOST 1. SRPNA 1920:

 • výbuchem poničené hodinky Eduarda Purkyta [viz foto]
 • vlásenka Anny Purkytové
 • manžetový knoflík
 • neidentifikovatelné kovové součástky

MJR. JAROSLAV PURKYT:

 • fotokopie karikatury mjr. Jaroslava Purkyta stojícího na mapou s promluvou: "Sakra, tuhletu zlodějnu kdybych tak už měl z krku. Machník povídal, že...", 30. léta 20. století
 • kartička s textem: "Radostné vánoce a mnoho zdaru v Novém roce srdečně přeje / mjr. pěch. Jaroslav Purkyt", 30. léta 20. století
 • lístek s vlastnoručním textem T. G. Masaryka děkujícího a přejícího vše dobré, 22. 3. 1930
 • 5 ks korespondenčních lístků polní poštovní služby se sděleními J. Purkyta zaslanými na adresu: Hela a Stanislav Tuček, Praha-Spořilov a Otakar Karafiát, Říčany, 1938
 • 4 ks poštovních stvrzenek k zasílaným penězům, 1938-1939
 • dekret Ministerstva sociální a zdravotní správy s výměrem výslužného J. Purkyta, 17. 6. 1940
 • legitimace České athletické amatérské unie v Praze Sboru ústředních rozhodčích Č. A. A. U. na jméno J. Purkyt, 1941-1942
 • tramvajenka J. Purkyta na pražské elektrické dráhy, 1942
 • dopis J. Purkyta manželce s informací o příjezdu a dětech, 15. 12. 1929
 • zatýkací rozkaz vystavený vyšetřujícím soudcem lidového soudu Dr. Siebenäugerem na J. Purkyta, 16. 11. 1942
 • dopis V. Purkytové a dětí adresovaný J. Purkytovi, 31. 12. 1942
 • 2 ks dopisních obálek od dopisů zaslaných J. Pukrytem z drážďanské vazby Hedvice na adresy: Karafiátová, Říčany a Otto Kalík, Kralovice u Plzně, 2. 6. 1943 a 13. 8. 1943
 • kartička z věznice v Bautzen [Budyšíně] s potiskem: "Kleiner Kreis" vyplněná na jméno J. Purkyta, 1943
 • 3 ks písemností ve věci zrušení rozvodu J. Purkyta s manželkou Vlastou, 1943
 • jezdecké kolečkové ostruhy J. Purkyta, 30. léta 20. století
 • brýle J. Purkyta poničené při výsleších a po popravě zaslané rodině, 1943
 • figurka vojáka československé armády s kovovým kbelíkem, 30. léta 20. století
 • kniha: J. Červenka, Veselý borec, Praha, 1910 kol. ? s razítkem na titulním listu: "Jaroslav Purkyt"
 • brožurka: B. Nepovím (ed.), Tělocvičná jednota Sokol-Nusle 1888-1948, Praha 1948
 • plaketa s textem: "Upomínka na III. Masarykovy Hry 1933"
 • bič J. Purkyta, 30. léta 20. století
 • 2 ks jezdeckých bičíků J. Purkyta, 30. léta 20. století
 • zpěvník: 36 vojenských písní československých pro mužský sbor upravil Otakar Zich, 1923 ?
 • brožura: Alex / Boj za svobodu, po 1945
 • titulní list týdeníku Čechoslovák - The Czechoslovak, 1943, roč. 5, č. 40 z 1. října s článkem: "In memoriam majora Purkyta"
 • 2 ks Ústředního deníku československé armády Svobodné Československo, 1946, roč. 2, č. 85 z 10. dubna s článkem o mjr. Purkytovi s titulem: "Vzpomínáme..."
 • list z časopisu Domov a svět z 28. 10. 1928 s článkem: "Štábní kapitán 28. p. pl. Jaroslav Purkyt"
 • novinový výstřižek článku: "Manifestační oslavy státní hymny" (na snímku s brýlemi mjr. J. Purkyt), 1934
 • list z novin Večerní Praha z 28. 12. 1973 s článkem: "Major Purkyt"
 • novinový výstřižek článku "Válka a bronzové pomníky" o nutnosti odevzdat bronzové desky a pomníky pro válečný průmysl, 1939-1945
 • 2 ks novinových výstřižků s fotografiemi zničených pražských budov během květnového povstání, po 1945
 • tištěné poděkování: "Za laskavý blahopřejný projev ku sňatku vzdáváme uctivý dík. / Manželé Purkytovi. / V Praze, v květnu 1922."
 • čestné uznání pluku č. 28 za účast v plukovním závodu vyplněné na jméno: Jaroslav Štrígl, razítko a podpis náčelníka tělesné výchova: škpt. J. Purkyt, Praha, 1924
 • 17 ks vizitek s textem: "Jaroslav Purkyt / ředitel / Svazu nakladatelů denních listů a jiných per. časopisů / Telefon 32388 / Praha II., Jindřišská 5", 1939-1942
 • 2 ks pojistným smluv J. Purkyta k úrazovému pojištění, 1935 a 1939
 • dopis tetičky Fanny ve věci případné podpory jejího německého manžela Franze ve prospěch zatčeného J. Purkyta, 1942
 • pamětní list na nacisty popraveného mjr. Jaroslava Purkyta, po 1945
 • dopis prof. F. Hvížďaly s poděkováním za poskytuní fotografie bratra s příbuzným adresáta v Rusku (myšlen patrně J. Purkyt ?), 22. 11. 1964
 • fotoalbum s 91 fotografiemi J. Purkyta (témata: mládí, pohřeb rodičů, svatba, divadlo, Sokol, výlety, sport,..; lokality: Praha, Nusle, Nové Město nad Metují, Bohušovice nad Ohří, Říčany,..), 1. polovina 20. století
 • fotoalbum se 109 fotografiemi rodiny J. Purkyta (témata: manželka, děti, výlety, dovolené,..; lokality: Praha, Nusle, Ratibořice, Banská Bystrica,..), 20.-30. léta 20. století
 • fotoalbum se 136 fotografiemi a výstřižky Vlasty Purkytové, manželky J. Purkyta (témata: rodina, výlety, divadlo, móda, jízda na koni, sestra Dagmar,..; lokality: Praha, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Ratibořice, Karlovy Vary,..), 20.-30. léta 20. století
 • fotoalbum se 113 fotografie rodiny J. Purkyta (témata: rodina, děti, výlety, dovolené, lyže, zámek, automobil, koupaliště, jídelna, Sokol, vojenská pevnost,..; lokality: Praha, Nusle, Ratibořice,..), 1925-1938
 • fotoalbum s 622 fotografiemi J. Purkyta (témata: koupání, výlety, rodina, závody, sport, vojáci, Sokol, cvičení, jízda na koni, divadlo, tělocvična, vojenské přehlídky, hory, legionáři-ruské legie, fotbal, tabla: "Důstojnický sbor pěš. pluku č. 28 k pátému výročí samostatnosti", "Důst. sbor čsl. 11. střel. Fr. Palackého pluku ruských legií", "Československé Obci Sokolské, důstojnický sbor pěšího pluku 28 Tyrše a Fügnera",..; lokality: Benátky nad Jizerou, Chrást, Bohušovice nad Ohří, Smokovec, Praha, Nusle, Terezín, České Budějovice, Kuklík, Milovice, Kbely, Zbraslav, Jindřichův Hradec,..), 1911-1933
 • fotoalbum s 237 fotografiemi a výstřižky z vojenského působení mjr. J. Purkyta (témata: vojáci, výcvik, lyže, fotbal, šachy, sport, soutěže, běh, stolní tenis, plavání, box, vojenské přehlídky, biatlon,..; lokality: Praha, Jaroměř, Orlické hory,..), 20.-30. léta 20. století
 • fotografie Eduarda Purkyta a jeho ženy Anny, roz. Levorové, 1910 kol.
 • portrétní fotografie J. Purkyta ve vojenské uniformě s vyznamenáními, 30. léta 20. století
 • svatební fotografie J. Purkyta a V. Kalíkové, 27. 4. 1922
 • svatební oznámení J. Purkyta a V. Kalíkové, 1922
 • 2 ks ateliérové fotografie polopostavy J. Pukryta, před 1914
 • ateliérová fotografie J. Purkyta se zasněženou krajinou použitá jako pohlednice zaslaná na adresu: Anna Purkytová, na faře Bezděkov, 1912
 • pohlednice s malbou dívky a koně a pozdravem Mařenky zaslaná na adresu: J. Purkyt, Nusle, 10. 2. 1921
 • fotografie poprsí J. Purkyta v uniformě použitá jako pohlednice zaslaná J. Purkytem na adresu: Emil Kalík, Bohušovice nad Ohří, 21. 5. 1924
 • fotografie pochodujících vojáků použitá jako pohlednice zaslaná na adresu: Olga Kalíková, Bohušovice nad Ohří, 30. léta 20. století
 • fotografie tří vojáků (vpravo J. Purkyt) vítaných v Rumunsku velitelem vojenského muzea zaslaná na adresu: Otakar Kalík, Kralovice u Plzně, 1935
 • fotografie horské chaty použitá jako pohlednice zaslaná rodiči na adresu: Jaroslav Pukryt, Hranice, 1938 kol. ?
 • 3 ks fotografií z vojenského prostředí (závody, klubovna) použitých jako pohlednice zaslané J. Purkytem na adresu: Otakar Karafiát, Říčany, 1937-1939
 • 2 ks pohlednic zaslaných J. Purkytem na adresu: Otakar Karafiát, Nusle, 1921-1924
 • pohlednice zaslaná J. Purkytem na adresu: Otakar Karafiát, Praha 8, Pivovarská, 18. 2. 1924
 • 14 ks pohlednic zaslaných J. Purkytem ze svých vojenských působišť, míst rodinných dovolených či později v době protektorátu na adresu: Otakar Karafiát [či rodina Karafiátova / Heda Karafiátová], Říčany, 1932-1941
 • pohlednice zaslaná p. Brtěkem na adresu: Jaroslav Purkyt, u pana Tesaře, Jetětice, 25. 8. 1931
 • pohlednice zaslaná J. Haškem ml. na adresu: Jaroslav Purkyt, Nové Město na Moravě, 11. 8. 1938
 • pohlednice zaslaná Bogrem na adresu: Jaroslav Purkyt, Josefov, 28. 12. 1936
 • 11 ks fotografií z exteriéru pevnosti Dobrošov, 1938
 • pohlednice zaslaná J. Purkytem dceři Dagmar, 8. 8. 1938
 • dopis J. Purkyta dceři Dagmar s přáním k 15. narozeninám, 22. 7. 1940

VLASTA PURKYTOVÁ:

 • památníček s titulem: "Vánoce 1924 Vlasta - Jaroušek - Jára", 1924-1925
 • upomínka na křest vyplněná na jméno: Vlasta Albertina Josefina Barbora, 22. 9. 1903
 • slevová průkazka na železnici na jméno V. Purkytové, 7. 1. 1937
 • členský průkaz Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu v Praze na jméno V. Purkytové, 10. 1. 1949
 • členská průkazka Svazu bojovníků za svobodu na jméno V. Purkytové, 8. 6. 1949
 • členská průkazka Svazu bojovníků za svobodu (nevyplněná), kol. 1950 ?
 • členská průkazka Svazu bojovníků za svobodu na jméno V. Purkytové, kol. 1950 ?
 • důchodová knížka na jméno V. Purkytové, 1955
 • dopis V. Purkytové zaslaný patrně Hedvice Karafiátové ?, 1943
 • 2 ks dopisů Ministerstva národní obrany V. Purkytové, 17. 11. 1945 a 10. 4. 1947
 • "Přihláška k soupisu nepřátelského majetku Fondu národní obnovy v Praze" na jméno V. Purkytové, 2. 4. 1946
 • 3 ks dopisů Vojenské pensijní likvidatury V. Purkytové, 15. 3. 1947, 4. 12. 1948 a 16. 5. 1949
 • osvědčení Ministerstva národní obrany pro V. Purkytovou, že J. Purkyt st. je účastníkem národního boje za osvobození, 24. 6. 1948
 • 2 ks výkazů hmotných škod od německé nacistické správy na rodině Purkytově, po 1945
 • 2 ks výměrů důchodových dávek Krajské vojenské správy V. Purkytové, 23. 10. 1957 a 20. 9. 1964
 • fotografie V. Purkytové s manželem Jaroslavem, 1930 kol. ?
 • fotografie V. Purkytové s věnováním: "Na památku sestra Vlasta / Praha 26. VI. 35"
 • 2 ks průkazkových snímků V. Purkytové, 50. léta 20. století
 • 6 ks fotografií V. Purkytové, 50.- 60.léta 20. století
 • fotografie vyhořelé staroměstské radnice a poničeného orloje, Praha 1945

DAGMAR PURKYTOVÁ:

 • "Zápisný lístek" D. Purkytové, 1. 9. 1931
 • památníček věnovaný J. Purkytem své dceři Dagmar s titulem: "Od tatínka / 24. XII. 1933", 1933-1944
 • fotografie s věnováním: "Dášence Purkytové věnuje Rita - Rita / Praha 8. XI 35"
 • zpěvník: F. Pokorný, Školní zpěvník písní duchovních CČS, Praha 1935
 • 4 ks svatých obrázků, 20.-40. léta 20. století
 • vysvědčení D. Purkytové z prázdninového kurzu němčiny, 26. 8. 1942
 • čestné uznání Českého svazu bojovníků za svobodu udělené D. Purkytové, 24. 9. 2003
 • 16 ks korespondence D. Purkytové s předsedou parlamentu ČR M. Uhdem, se Svazem bojovníků za svobodu, s institucemi, komisemi řešícími oběti nacismu, 1995-2003
 • školní fotografie žáků IV. měšťanky (patrně třída D. Purkytové), 1939-1940
 • 8 ks snímků D. Purkytové v kostýmech (někdy s D. Zikmundovou, I. Žákem), 1946-1948
 • 18 ks snímků D. Pukrytové samotné či s rodinou, 40.-60. léta 20. století
 • snímek D. Purkytové s A. Švorcem ve Břvi u Hostivic, 1952
 • 5 ks snímků D. Purkytové v Solopiskách, 1956
 • 7 ks průkazkových fotografií D. Pukrytové, 1941, 1943, 1961, 1972, 1983, 1993, 2007
 • snímek D. Purkytové při pietní návštěvě hřbitova na Malvazinkách se Svazem bojovníků za svobodu, 2001
 • fotografie D. Purkytové s matkou Vlastou, Drážďany, 60. léta 20. století ?

JAROSLAV PURKYT ML.:

 • chorobopis J. Purkyta ml., 12. 3. 1938
 • opis křestního listu J. Purkyta ml., 26. 8. 1943
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Köthen, 25. 2. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Halle an der Saale, 25. 3. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Köthen, 28. 3. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Magdeburg, 2. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Magdeburg, 2. 4. 1944
 • 2 ks pohlednic J. Purkyta ml. zaslaných z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Magdeburg, 3. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Magdeburg, 3. 4. 1944
 • dopis J. Purkyta ml. z totálního nasazení, Köthen, 5. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Leipzig [Lipsko], 8. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Leipzig [Lipsko], 8. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Berlín, 15. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Berlín, 16. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Leipzig [Lipsko], 1. 5. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Wittenberg, 2. 5. 1944
 • kennkarta J. Purkyta ml., 15. 2. 1945
 • "Prozatímní průkaz č. 15" J. Purkyta ml., 10. 5. 1945
 • "Průkaz České národní rady č. 111" J. Purkyta ml., 11. 5. 1945
 • potvrzení 1. pluku II. oblasti Sboru národní bezpečnosti, že svobodník J. Purkyt ml. se zúčastnil bojů od 5. do 9. května v úseku Muzeum pod velením npor. děl. B. Káše, 16. 9. 1945
 • potvrzení Ministerstva národní obrany, že J. Purkyt ml. byl členem 1. pluku II. oblasti Sboru národní bezpečnosti v bojích od 5. do 9. května, 12. 9. 1950
 • "Registrační průkaz č. 194970" Československého repatriačního úřadu J. Purkyta ml., 16. 10. 1945
 • "Prozatímní členský průkaz" zpravodajské brigády II. praporu Toledo J. Purkyta ml., 1946-1948
 • "Pracovní průkaz" J. Purkyta ml., 1948-1951
 • potvrzení Vojenského účetního a censurního ústavu, že J. Purkyt ml. konal u Dopravního a strážního praporu UNRRA dobrovolnou činnou službu, 14. 3. 1950
 • dekret "Státní odznak zdatnosti" J. Purkyta ml., 21. 3. 1950
 • "Průkaz o osvobození od vojenské povinnosti" J. Purkyta ml., 1960
 • 4 ks fotografií J. Purkyta ml. nedlouho po narození, 1924-1925
 • 5 ks fotografií J. Pukryta ml. se sestrou Dagmar, 1928-1931
 • fotografí J. Purkyta ml. při hře s dalšími dětmi, kol. 1933 ?
 • fotografie J. Purkyta ml. na koni užitá jako pohlednice zaslaná na adresu, Otta Karafiát, Říčany, 1938
 • fotografie J. Purkyta ml. v uniformě, kol. 1945 ?
 • fotografie J. Purkyta s rodinou, 2. polovina 40. let 20. století

sbirky Purkyt tragedie

Literatura: ŠVANDA, Richard. Major Jaroslav Purkyt. Odvaha až za hrob, Brandýs n. L.- St. Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ 2017, s. 14n.

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.