Popis: předměty, fotografie a archiválie z rodiny potomků mjr. Jaroslava Purkyta (1893-1943), příslušníka československých legií v Rusku, prvorepublikového důstojníka československé armády, odbojáře za druhé světové války popraveného nacisty 11. srpna 1943

Počet inv. č.: 191

Výčet předmětů:

TRAGICKÁ UDÁLOST 1. SRPNA 1920:

 • výbuchem poničené hodinky Eduarda Purkyta [viz foto]
 • vlásenka Anny Purkytové
 • manžetový knoflík
 • neidentifikovatelné kovové součástky

MJR. JAROSLAV PURKYT:

 • fotokopie karikatury mjr. Jaroslava Purkyta stojícího na mapou s promluvou: "Sakra, tuhletu zlodějnu kdybych tak už měl z krku. Machník povídal, že...", 30. léta 20. století
 • kartička s textem: "Radostné vánoce a mnoho zdaru v Novém roce srdečně přeje / mjr. pěch. Jaroslav Purkyt", 30. léta 20. století
 • lístek s vlastnoručním textem T. G. Masaryka děkujícího a přejícího vše dobré, 22. 3. 1930
 • 5 ks korespondenčních lístků polní poštovní služby se sděleními J. Purkyta zaslanými na adresu: Hela a Stanislav Tuček, Praha-Spořilov a Otakar Karafiát, Říčany, 1938
 • 4 ks poštovních stvrzenek k zasílaným penězům, 1938-1939
 • dekret Ministerstva sociální a zdravotní správy s výměrem výslužného J. Purkyta, 17. 6. 1940
 • legitimace České athletické amatérské unie v Praze Sboru ústředních rozhodčích Č. A. A. U. na jméno J. Purkyt, 1941-1942
 • tramvajenka J. Purkyta na pražské elektrické dráhy, 1942
 • dopis J. Purkyta manželce s informací o příjezdu a dětech, 15. 12. 1929
 • zatýkací rozkaz vystavený vyšetřujícím soudcem lidového soudu Dr. Siebenäugerem na J. Purkyta, 16. 11. 1942
 • dopis V. Purkytové a dětí adresovaný J. Purkytovi, 31. 12. 1942
 • 2 ks dopisních obálek od dopisů zaslaných J. Pukrytem z drážďanské vazby Hedvice na adresy: Karafiátová, Říčany a Otto Kalík, Kralovice u Plzně, 2. 6. 1943 a 13. 8. 1943
 • kartička z věznice v Bautzen [Budyšíně] s potiskem: "Kleiner Kreis" vyplněná na jméno J. Purkyta, 1943
 • 3 ks písemností ve věci zrušení rozvodu J. Purkyta s manželkou Vlastou, 1943
 • jezdecké kolečkové ostruhy J. Purkyta, 30. léta 20. století
 • brýle J. Purkyta poničené při výsleších a po popravě zaslané rodině, 1943
 • figurka vojáka československé armády s kovovým kbelíkem, 30. léta 20. století
 • kniha: J. Červenka, Veselý borec, Praha, 1910 kol. ? s razítkem na titulním listu: "Jaroslav Purkyt"
 • brožurka: B. Nepovím (ed.), Tělocvičná jednota Sokol-Nusle 1888-1948, Praha 1948
 • plaketa s textem: "Upomínka na III. Masarykovy Hry 1933"
 • bič J. Purkyta, 30. léta 20. století
 • 2 ks jezdeckých bičíků J. Purkyta, 30. léta 20. století
 • zpěvník: 36 vojenských písní československých pro mužský sbor upravil Otakar Zich, 1923 ?
 • brožura: Alex / Boj za svobodu, po 1945
 • titulní list týdeníku Čechoslovák - The Czechoslovak, 1943, roč. 5, č. 40 z 1. října s článkem: "In memoriam majora Purkyta"
 • 2 ks Ústředního deníku československé armády Svobodné Československo, 1946, roč. 2, č. 85 z 10. dubna s článkem o mjr. Purkytovi s titulem: "Vzpomínáme..."
 • list z časopisu Domov a svět z 28. 10. 1928 s článkem: "Štábní kapitán 28. p. pl. Jaroslav Purkyt"
 • novinový výstřižek článku: "Manifestační oslavy státní hymny" (na snímku s brýlemi mjr. J. Purkyt), 1934
 • list z novin Večerní Praha z 28. 12. 1973 s článkem: "Major Purkyt"
 • novinový výstřižek článku "Válka a bronzové pomníky" o nutnosti odevzdat bronzové desky a pomníky pro válečný průmysl, 1939-1945
 • 2 ks novinových výstřižků s fotografiemi zničených pražských budov během květnového povstání, po 1945
 • tištěné poděkování: "Za laskavý blahopřejný projev ku sňatku vzdáváme uctivý dík. / Manželé Purkytovi. / V Praze, v květnu 1922."
 • čestné uznání pluku č. 28 za účast v plukovním závodu vyplněné na jméno: Jaroslav Štrígl, razítko a podpis náčelníka tělesné výchova: škpt. J. Purkyt, Praha, 1924
 • 17 ks vizitek s textem: "Jaroslav Purkyt / ředitel / Svazu nakladatelů denních listů a jiných per. časopisů / Telefon 32388 / Praha II., Jindřišská 5", 1939-1942
 • 2 ks pojistným smluv J. Purkyta k úrazovému pojištění, 1935 a 1939
 • dopis tetičky Fanny ve věci případné podpory jejího německého manžela Franze ve prospěch zatčeného J. Purkyta, 1942
 • pamětní list na nacisty popraveného mjr. Jaroslava Purkyta, po 1945
 • dopis prof. F. Hvížďaly s poděkováním za poskytuní fotografie bratra s příbuzným adresáta v Rusku (myšlen patrně J. Purkyt ?), 22. 11. 1964
 • fotoalbum s 91 fotografiemi J. Purkyta (témata: mládí, pohřeb rodičů, svatba, divadlo, Sokol, výlety, sport,..; lokality: Praha, Nusle, Nové Město nad Metují, Bohušovice nad Ohří, Říčany,..), 1. polovina 20. století
 • fotoalbum se 109 fotografiemi rodiny J. Purkyta (témata: manželka, děti, výlety, dovolené,..; lokality: Praha, Nusle, Ratibořice, Banská Bystrica,..), 20.-30. léta 20. století
 • fotoalbum se 136 fotografiemi a výstřižky Vlasty Purkytové, manželky J. Purkyta (témata: rodina, výlety, divadlo, móda, jízda na koni, sestra Dagmar,..; lokality: Praha, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Ratibořice, Karlovy Vary,..), 20.-30. léta 20. století
 • fotoalbum se 113 fotografie rodiny J. Purkyta (témata: rodina, děti, výlety, dovolené, lyže, zámek, automobil, koupaliště, jídelna, Sokol, vojenská pevnost,..; lokality: Praha, Nusle, Ratibořice,..), 1925-1938
 • fotoalbum s 622 fotografiemi J. Purkyta (témata: koupání, výlety, rodina, závody, sport, vojáci, Sokol, cvičení, jízda na koni, divadlo, tělocvična, vojenské přehlídky, hory, legionáři-ruské legie, fotbal, tabla: "Důstojnický sbor pěš. pluku č. 28 k pátému výročí samostatnosti", "Důst. sbor čsl. 11. střel. Fr. Palackého pluku ruských legií", "Československé Obci Sokolské, důstojnický sbor pěšího pluku 28 Tyrše a Fügnera",..; lokality: Benátky nad Jizerou, Chrást, Bohušovice nad Ohří, Smokovec, Praha, Nusle, Terezín, České Budějovice, Kuklík, Milovice, Kbely, Zbraslav, Jindřichův Hradec,..), 1911-1933
 • fotoalbum s 237 fotografiemi a výstřižky z vojenského působení mjr. J. Purkyta (témata: vojáci, výcvik, lyže, fotbal, šachy, sport, soutěže, běh, stolní tenis, plavání, box, vojenské přehlídky, biatlon,..; lokality: Praha, Jaroměř, Orlické hory,..), 20.-30. léta 20. století
 • fotografie Eduarda Purkyta a jeho ženy Anny, roz. Levorové, 1910 kol.
 • portrétní fotografie J. Purkyta ve vojenské uniformě s vyznamenáními, 30. léta 20. století
 • svatební fotografie J. Purkyta a V. Kalíkové, 27. 4. 1922
 • svatební oznámení J. Purkyta a V. Kalíkové, 1922
 • 2 ks ateliérové fotografie polopostavy J. Pukryta, před 1914
 • ateliérová fotografie J. Purkyta se zasněženou krajinou použitá jako pohlednice zaslaná na adresu: Anna Purkytová, na faře Bezděkov, 1912
 • pohlednice s malbou dívky a koně a pozdravem Mařenky zaslaná na adresu: J. Purkyt, Nusle, 10. 2. 1921
 • fotografie poprsí J. Purkyta v uniformě použitá jako pohlednice zaslaná J. Purkytem na adresu: Emil Kalík, Bohušovice nad Ohří, 21. 5. 1924
 • fotografie pochodujících vojáků použitá jako pohlednice zaslaná na adresu: Olga Kalíková, Bohušovice nad Ohří, 30. léta 20. století
 • fotografie tří vojáků (vpravo J. Purkyt) vítaných v Rumunsku velitelem vojenského muzea zaslaná na adresu: Otakar Kalík, Kralovice u Plzně, 1935
 • fotografie horské chaty použitá jako pohlednice zaslaná rodiči na adresu: Jaroslav Pukryt, Hranice, 1938 kol. ?
 • 3 ks fotografií z vojenského prostředí (závody, klubovna) použitých jako pohlednice zaslané J. Purkytem na adresu: Otakar Karafiát, Říčany, 1937-1939
 • 2 ks pohlednic zaslaných J. Purkytem na adresu: Otakar Karafiát, Nusle, 1921-1924
 • pohlednice zaslaná J. Purkytem na adresu: Otakar Karafiát, Praha 8, Pivovarská, 18. 2. 1924
 • 14 ks pohlednic zaslaných J. Purkytem ze svých vojenských působišť, míst rodinných dovolených či později v době protektorátu na adresu: Otakar Karafiát [či rodina Karafiátova / Heda Karafiátová], Říčany, 1932-1941
 • pohlednice zaslaná p. Brtěkem na adresu: Jaroslav Purkyt, u pana Tesaře, Jetětice, 25. 8. 1931
 • pohlednice zaslaná J. Haškem ml. na adresu: Jaroslav Purkyt, Nové Město na Moravě, 11. 8. 1938
 • pohlednice zaslaná Bogrem na adresu: Jaroslav Purkyt, Josefov, 28. 12. 1936
 • 11 ks fotografií z exteriéru pevnosti Dobrošov, 1938
 • pohlednice zaslaná J. Purkytem dceři Dagmar, 8. 8. 1938
 • dopis J. Purkyta dceři Dagmar s přáním k 15. narozeninám, 22. 7. 1940

VLASTA PURKYTOVÁ:

 • památníček s titulem: "Vánoce 1924 Vlasta - Jaroušek - Jára", 1924-1925
 • upomínka na křest vyplněná na jméno: Vlasta Albertina Josefina Barbora, 22. 9. 1903
 • slevová průkazka na železnici na jméno V. Purkytové, 7. 1. 1937
 • členský průkaz Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu v Praze na jméno V. Purkytové, 10. 1. 1949
 • členská průkazka Svazu bojovníků za svobodu na jméno V. Purkytové, 8. 6. 1949
 • členská průkazka Svazu bojovníků za svobodu (nevyplněná), kol. 1950 ?
 • členská průkazka Svazu bojovníků za svobodu na jméno V. Purkytové, kol. 1950 ?
 • důchodová knížka na jméno V. Purkytové, 1955
 • dopis V. Purkytové zaslaný patrně Hedvice Karafiátové ?, 1943
 • 2 ks dopisů Ministerstva národní obrany V. Purkytové, 17. 11. 1945 a 10. 4. 1947
 • "Přihláška k soupisu nepřátelského majetku Fondu národní obnovy v Praze" na jméno V. Purkytové, 2. 4. 1946
 • 3 ks dopisů Vojenské pensijní likvidatury V. Purkytové, 15. 3. 1947, 4. 12. 1948 a 16. 5. 1949
 • osvědčení Ministerstva národní obrany pro V. Purkytovou, že J. Purkyt st. je účastníkem národního boje za osvobození, 24. 6. 1948
 • 2 ks výkazů hmotných škod od německé nacistické správy na rodině Purkytově, po 1945
 • 2 ks výměrů důchodových dávek Krajské vojenské správy V. Purkytové, 23. 10. 1957 a 20. 9. 1964
 • fotografie V. Purkytové s manželem Jaroslavem, 1930 kol. ?
 • fotografie V. Purkytové s věnováním: "Na památku sestra Vlasta / Praha 26. VI. 35"
 • 2 ks průkazkových snímků V. Purkytové, 50. léta 20. století
 • 6 ks fotografií V. Purkytové, 50.- 60.léta 20. století
 • fotografie vyhořelé staroměstské radnice a poničeného orloje, Praha 1945

DAGMAR PURKYTOVÁ:

 • "Zápisný lístek" D. Purkytové, 1. 9. 1931
 • památníček věnovaný J. Purkytem své dceři Dagmar s titulem: "Od tatínka / 24. XII. 1933", 1933-1944
 • fotografie s věnováním: "Dášence Purkytové věnuje Rita - Rita / Praha 8. XI 35"
 • zpěvník: F. Pokorný, Školní zpěvník písní duchovních CČS, Praha 1935
 • 4 ks svatých obrázků, 20.-40. léta 20. století
 • vysvědčení D. Purkytové z prázdninového kurzu němčiny, 26. 8. 1942
 • čestné uznání Českého svazu bojovníků za svobodu udělené D. Purkytové, 24. 9. 2003
 • 16 ks korespondence D. Purkytové s předsedou parlamentu ČR M. Uhdem, se Svazem bojovníků za svobodu, s institucemi, komisemi řešícími oběti nacismu, 1995-2003
 • školní fotografie žáků IV. měšťanky (patrně třída D. Purkytové), 1939-1940
 • 8 ks snímků D. Purkytové v kostýmech (někdy s D. Zikmundovou, I. Žákem), 1946-1948
 • 18 ks snímků D. Pukrytové samotné či s rodinou, 40.-60. léta 20. století
 • snímek D. Purkytové s A. Švorcem ve Břvi u Hostivic, 1952
 • 5 ks snímků D. Purkytové v Solopiskách, 1956
 • 7 ks průkazkových fotografií D. Pukrytové, 1941, 1943, 1961, 1972, 1983, 1993, 2007
 • snímek D. Purkytové při pietní návštěvě hřbitova na Malvazinkách se Svazem bojovníků za svobodu, 2001
 • fotografie D. Purkytové s matkou Vlastou, Drážďany, 60. léta 20. století ?

JAROSLAV PURKYT ML.:

 • chorobopis J. Purkyta ml., 12. 3. 1938
 • opis křestního listu J. Purkyta ml., 26. 8. 1943
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Köthen, 25. 2. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Halle an der Saale, 25. 3. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Köthen, 28. 3. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Magdeburg, 2. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Magdeburg, 2. 4. 1944
 • 2 ks pohlednic J. Purkyta ml. zaslaných z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Magdeburg, 3. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Magdeburg, 3. 4. 1944
 • dopis J. Purkyta ml. z totálního nasazení, Köthen, 5. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Leipzig [Lipsko], 8. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Leipzig [Lipsko], 8. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Berlín, 15. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Hedvice Karafiátové do Říčan, Berlín, 16. 4. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Vlastě Purkytové do Prahy, Leipzig [Lipsko], 1. 5. 1944
 • pohlednice J. Purkyta ml. zaslaná z totálního nasazení Dagmar Purkytové do Prahy, Wittenberg, 2. 5. 1944
 • kennkarta J. Purkyta ml., 15. 2. 1945
 • "Prozatímní průkaz č. 15" J. Purkyta ml., 10. 5. 1945
 • "Průkaz České národní rady č. 111" J. Purkyta ml., 11. 5. 1945
 • potvrzení 1. pluku II. oblasti Sboru národní bezpečnosti, že svobodník J. Purkyt ml. se zúčastnil bojů od 5. do 9. května v úseku Muzeum pod velením npor. děl. B. Káše, 16. 9. 1945
 • potvrzení Ministerstva národní obrany, že J. Purkyt ml. byl členem 1. pluku II. oblasti Sboru národní bezpečnosti v bojích od 5. do 9. května, 12. 9. 1950
 • "Registrační průkaz č. 194970" Československého repatriačního úřadu J. Purkyta ml., 16. 10. 1945
 • "Prozatímní členský průkaz" zpravodajské brigády II. praporu Toledo J. Purkyta ml., 1946-1948
 • "Pracovní průkaz" J. Purkyta ml., 1948-1951
 • potvrzení Vojenského účetního a censurního ústavu, že J. Purkyt ml. konal u Dopravního a strážního praporu UNRRA dobrovolnou činnou službu, 14. 3. 1950
 • dekret "Státní odznak zdatnosti" J. Purkyta ml., 21. 3. 1950
 • "Průkaz o osvobození od vojenské povinnosti" J. Purkyta ml., 1960
 • 4 ks fotografií J. Purkyta ml. nedlouho po narození, 1924-1925
 • 5 ks fotografií J. Pukryta ml. se sestrou Dagmar, 1928-1931
 • fotografí J. Purkyta ml. při hře s dalšími dětmi, kol. 1933 ?
 • fotografie J. Purkyta ml. na koni užitá jako pohlednice zaslaná na adresu, Otta Karafiát, Říčany, 1938
 • fotografie J. Purkyta ml. v uniformě, kol. 1945 ?
 • fotografie J. Purkyta s rodinou, 2. polovina 40. let 20. století

sbirky Purkyt tragedie

Literatura: ŠVANDA, Richard. Major Jaroslav Purkyt. Odvaha až za hrob, Brandýs n. L.- St. Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ 2017, s. 14n.

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).