Popis: předměty související s obdobím komunistického režimu od února 1948 do listopadu 1989

Počet inv. č.: 15

Výčet předmětů:

 • dopis H. Horákové, Edmonton adresovaný Dr. E. Machovské ve věci možností vydání anglického překladu blíže neuváděné knihy jednoho z bratří Čapků (přiložena kopie dopisu Josefa Škvoreckého z Toronta, s nímž byla věc vyřizována), duben 1980
 • nevyplněná přihláška k odběru periodik komunistické strany, kol. 1948
 • potvrzení Okresního výboru KSČ v Praze o absolvování 1. a 2. přednášky pro nové členy 29. a 22. dubna ve Slovanském domě, 1948
 • potvrzení Okresního výboru KSČ v Praze I o absolvování přednášky "Demokracie v SSSR a lidová demokracie v ČSR" 24. května v Lucerně, 1948
 • potvrzení 28. místní organisace KSČ v Praze I-V o absolvování výchovného kurzu v rámci Dne komunistické výchovy, září-říjen 1948
 • průkazka Okresní sekret. KSČ Praha II-VI dosvědčující členství v marxisticko leninské poradně a studovně, konec 40. let 20. století
 • československá poštovní známka s podobiznou sovětského vůdce a textem: "J. V. Stalin 21. XII 1879 1949"
 • průkaz KSČ, okres Praha I-V., 33. místní organisace o účasti v Roce stranického školení KSČ 1949-1950
 • list s textem písně: "Píseň práce", kol. 1950
 • členský průkaz Československé obce sokolské, 1949-1951
 • průkazka ROH odborového svazu zaměstnanců strojírenství, 1956-1965
 • nevyplněná průkazka s textem v azbuce: "Udostovjerenije / Ministerstvo oborony SSSR" a: "Udostovjerenije klassnoho specialista Vooružjonych sil SSSR" (potvrzení držitele třídní zdatnosti Ozbrojených sil SSSR), 2. polovina 20. století
 • členská legitimace KSČ vydaná místní organizací Klecany, 26. 4. 1948 [viz foto]
 • československá papírová státovka v hodnotě 1 Kčs, 1953
 • členská legitimace KSČ vydaná místní organizací Klecany, 1960

sbirky 1948

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).