Popis: dobové publikace a periodika z 20. století

Počet inv. č.: 16

Výčet předmětů:

PRVNÍ REPUBLIKA:

 • Průvodce Prahou a pražskými památnostmi s plánkem hl. města Prahy, Praha 1936
 • Rudolf OLDEN, Hitler, Praha 1936
 • dvojlist z periodika Zpravodaj, 1937, č. 38 s fotoreportáží s titulem: "Zemřel otec národa"
 • dvojlist z periodika: České slovo, 1936, roč. 3, č. 21 z 11. října s fotoreportáží na úvodní straně s titulem: "Slavné cesty presidenta Dra Beneše po republice...", na zadní straně pak: "Události z celého světa" (foto vzducholodi Hindenburg nad mrakodrapy New Yorku, vojenské manévry v Německu s A. Hitlerem, dobyté Toledo,...)
 • 4 ks časopisu Slavnostní jas X. všesokolského sletu v Praze 1938, č. 1 z 15. června, č. 2 z 25. června, č. 3 z 2. července a č. 4 z 4. července
 • dvojlist z časopisu (snad Pestrý svět ?) s titulem: "Dr. Edvard Beneš - druhý president RČS" a fotografiemi E. Beneše v souvislosti s jeho volbou prezidentem, prosinec 1935
 • noviny Pražská zahradnická bursa, 1937, roč. 19, č. 6 z 11. února (na titulní straně štítek odběratele: "Eduard Meninger, nájemce zahradnictví, Brandýs nad Labem"

NĚMECKÉ:

 • Paul von LETTOW-VORBECK, Heia Safari. Deutschlands Kampf im Ostafrika, Leipzig [Lipsko] [1920]
 • Der grosse Duden Stilwörterbuch, Leipzig [Lipsko] 1938
 • Taschen=Brockhaus zum Zeitgeschehen, Leipzig [Lipsko] 1940.
 • J. BERGEL, Friedland das Schloss Wallensteins, Leipzig [Lipsko] 1940.
 • Wilhelm WESTECKER: Krieg und Kunst. Das Erlebnis des Weltkrieges und des Grossdeutschen Freiheitskrieges, Wien [Vídeň] 1944 [viz foto]

PROTEKTORÁT:

 • noviny Pražský list, 1939, roč. 13, č. 163 z 23. srpna
 • JUDr. F. BŘENEK, Řízené hospodářství a bytová otázka, Praha 1940
 • František PULEC, Německá konversace k maturitě, Brno 1940
 • 79 ks výstřížků z periodik Venkov, Lidové noviny, Večer, Národní politika a dalších neidentifikovaných, 1944-1945

KVĚTEN 1945 - ÚNOR 1948:

 • novinové výstřižky s titulem: "Nálet na Prahu 14. února 1945" (novinový text za zaměřen na označení anglo-amerických nálezů za terorismus s cílem ztížit poválečnou obnovu, na fotografiích od bomb zničené domy v Brně a zničený dům v Praze na Pankráci v Sinkulově ul.), po 1945
 • 3 ks novin Náš rozhlas, 1945, roč. 12, č. 22-23 z 2. června, č. 25 z 16. června a č. 28 z 7. července
 • tiskovina Květnová revoluce. Obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání, po 1945

SRPEN 1968:

 • Svět v obrazech, 1969, č. 4 z 28. ledna (na titulní straně fotografie Jana Palacha s textem: "Lidé, bděte, zemřel člověk")

sbirky publikace dobove

 

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).