Popis: dokumenty a předměty spojené s květnem 1945 a osvobozením

Počet inv. č.: 13

Výčet předmětů:

 • 8 ks snímků sovětských (či československých ?) vojáků v ulicích města (Praha ?), květen 1945
 • 5 ks snímků limuzín a vojenských (spojeneckých ?) vozů při přehlídce v ulicích města (Praha ?), květen ? 1945
 • pamětní list s fotografií vyhořelé staroměstské radnice, československými poštovními známkami a texty: "Praha","16. V. 1945" a "Příjezd presidenta republiky dr. Eduarda Beneše"
 • 2 ks papírových vlaječek (Velká Británie a USA), po 1945 [viz foto]
 • Božena NĚMCOVÁ, Babička, Praha 1944 (na předsádce věnování Jiřině Nergerové: "15./II. 1945 k svátku věnuje matka", otec Jiřiny Nergerové, četník z Brandýsa nad Labem zabit v květnu 1945 pro údajnou kolaboraci s nacisty)
 • leták "Das Schicksal Eurer Angehörigen hängt von Euch ab!" týkající se výzvy, aby němečtí vojáci zanechali boje (na konci německo-ruský text, který při ukázání vojákům rudé armády má držiteli poskytnout ochranu), jaro 1945 ?
 • korespondenční lístek s hlavičkou: "Újezd n. Lesy I. národní pouť 19. 8. 1945"
 • plátěná vlajka ČSR, 1945 ?
 • červený praporek na dřevěné tyčce, 1945 ?
 • pohlednice se snímkem na ulici jedoucí vojenské techniky, dole popiska: "Těžké dělostřelectvo I. čsl. obrněné brigády", po 1945
 • 4 ks pohlednic se snímky situací po pražském povstání s popisky na zadních stranách: "Zpustošený orloj na Staroměstské radnici", "Staroměstská radnice po boji", "Pohřeb padlých ruských vojínů u kostela sv. Ludmily", "Přijeli včas, ale znaveni", po 1945
 • 3 ks pohlednic ze série kreseb a maleb "Pavla Fořtová: Praha po květnové revoluci 1945": č. 1 "Zbytky barikád", č. 7 "Richtrův dům v Praze I", č. 11 "Míčovna v zámecké zahradě", po 1945
 • 10 ks pohlednic ze série "Velká Polom - slezská dědina (12. až 26. IV. 1945), platila  majetkem a krví za své a naše osvobození", po 1945

sbirky kveten 1945

Aktuálně

Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).


OTEVŘENO!

01. 12. 2020 | Brandýs nad Labem

Ve středu 5. května 2021 v 9:00 hodin se na Vás budeme těšit. ZNOVUOTEVÍRÁME Památník národního útlaku a odboje. Je však třeba dodržovat určitá opatření (včetně omezení počtu návštěvníků), více viz zde.


Fond Plk. Václav Čermák zpracován

23. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

23. dubna 2021 bylo dokončeno zpracování fondu Plk. Václav Čermák. Italský legionář z první světové války působil za první republiky jako důstojník československé armády. Během nacistické okupace uprchl balkánskou cestou do Francie a po jejím obsazení byl spolu s dalšími vojáky evankuován do Velké Británie. Válku strávil činností v západním odboji. Roku 1945 se vrátil domů a chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, avšak po Únoru 1948 byl z armády vyhozen. Za následný pokus o emigraci strávil šest let v komunistických žalářích. Více viz PEJČOCH Ivo, Plukovník Václav Čermák. Historie a vojenství 59/4, 2010, s. 57-64.

 

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.