Popis: předměty upomínkového charakteru

Počet inv. č.: 7

Výčet předmětů:

  • šátek s mapou ČSR, vojenskými motivy a texty: "Nedej zahynouti nám i budoucím", "Na památku 20. výročí svobodné republiky Československé. Nebáli jsme se 1000 let, nebojíme se ani dne", "Pravda vítězí", 1938 [viz foto]
  • šátek s mapou ČSR, erby jednotlivých zemí a texty: "Národ československý, aby zachránil světový mír, obětoval v roce 1938 své historické hranice, které ani tisíc let, ani sto válek nemohlo změniti!", "Československo v roce 1945 získalo opět svobodu pomocí velkých spojenců, slavné rudé, americké a anglické armády! Ať věčně žijí národy SSSR, USA a Vel. Britanie!" a "-Pravda vítězí!-", 1946
  • šátek s mapou ČSR, erby jednotlivých zemí a texty: "Národ československý, aby zachránil světový mír, obětoval v roce 1938 své historické hranice, které ani tisíc let, ani sto válek nemohlo změniti!", "Československo v roce 1945 získalo opět svobodu pomocí velkých spojenců, slavné rudé, americké a anglické armády! Ať věčně žijí národy SSSR, USA a Vel. Britanie!" a "-Pravda vítězí!-",1946 (obdobný šátek jaký předešlý, avšak jiná tisková verze)
  • pohlednice ze série Český místopis, č. 1022 Nehvizdy upozorňující na pomník parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, 2016
  • pamětní obálka s fotografií Edvarda Beneše a textem: "Zdar Č. S. R.", dále zde 5 poštovních známek: 4x s portrétem T. G. Masaryka a 1x s portrétem E. Beneše, na všech známkách razítko: "Stará Boleslav / 900 let kostela sv. Václava", 28. 9. 1946
  • 2 ks pamětních obálek sestavených k příležitosti XI. všesokolského sletu, 1948
  • pamětní list se stejnojmenným titulem vydaný k XI. všesokolskému sletu v Praze 1948, uvnitř 3 fotografie: dr. E. Beneše (nad ním nápis: "Věrni zůstaneme"), Jana Masaryka a T. G. Masaryka (nad ním nápis: "Budu se na vás dívat"), 1948

sbirky memoralia

Aktuálně

15. březen 1939

12. 03. 2021 | Brandýs nad Labem

15. březen 1939 - jeden z ponurých dnů naší historie. Ráno je sychravé s poletujícím sněhem. Německými vojsky byla zahájena operace „Březnový vír“ – za účasti 22 německých divizí s 350 tisíci vojáky začalo obsazování zbytku území Čech a Moravy. Kromě armádních jednotek dorazily na území Čech a Moravy i německé bezpečnostní složky Gestapo a Sicherheitsdienst. Začala okupace….


Fond Ervín Belda zpracován

15. 02. 2021 | Brandýs nad Labem

12. února 2021 bylo ukončeno zpracování fondu Ervín Belda. Tento muž byl jedním z několika desítek židovských dětí, které byly zachráněny za druhé světové války díky odjezdu do Dánska k náhradním rodinám na podzim 1939.

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.

Číst dál...

Nové dva fondy zpracovány

26. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

26. ledna 2021 bylo ukončeno zpracování fondů dvou vojáků československých zahraničních jednotek - kpt. Dalibora Kalíka (padl 14. září 1944 na Dukle) a por. Ing. Bedřicha Mandla.

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.

Číst dál...