Popis: předměty upomínkového charakteru

Počet inv. č.: 7

Výčet předmětů:

  • šátek s mapou ČSR, vojenskými motivy a texty: "Nedej zahynouti nám i budoucím", "Na památku 20. výročí svobodné republiky Československé. Nebáli jsme se 1000 let, nebojíme se ani dne", "Pravda vítězí", 1938 [viz foto]
  • šátek s mapou ČSR, erby jednotlivých zemí a texty: "Národ československý, aby zachránil světový mír, obětoval v roce 1938 své historické hranice, které ani tisíc let, ani sto válek nemohlo změniti!", "Československo v roce 1945 získalo opět svobodu pomocí velkých spojenců, slavné rudé, americké a anglické armády! Ať věčně žijí národy SSSR, USA a Vel. Britanie!" a "-Pravda vítězí!-", 1946
  • šátek s mapou ČSR, erby jednotlivých zemí a texty: "Národ československý, aby zachránil světový mír, obětoval v roce 1938 své historické hranice, které ani tisíc let, ani sto válek nemohlo změniti!", "Československo v roce 1945 získalo opět svobodu pomocí velkých spojenců, slavné rudé, americké a anglické armády! Ať věčně žijí národy SSSR, USA a Vel. Britanie!" a "-Pravda vítězí!-",1946 (obdobný šátek jaký předešlý, avšak jiná tisková verze)
  • pohlednice ze série Český místopis, č. 1022 Nehvizdy upozorňující na pomník parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, 2016
  • pamětní obálka s fotografií Edvarda Beneše a textem: "Zdar Č. S. R.", dále zde 5 poštovních známek: 4x s portrétem T. G. Masaryka a 1x s portrétem E. Beneše, na všech známkách razítko: "Stará Boleslav / 900 let kostela sv. Václava", 28. 9. 1946
  • 2 ks pamětních obálek sestavených k příležitosti XI. všesokolského sletu, 1948
  • pamětní list se stejnojmenným titulem vydaný k XI. všesokolskému sletu v Praze 1948, uvnitř 3 fotografie: dr. E. Beneše (nad ním nápis: "Věrni zůstaneme"), Jana Masaryka a T. G. Masaryka (nad ním nápis: "Budu se na vás dívat"), 1948

sbirky memoralia

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).