Otevírací doba

         Celý areál je plně bezbariérový.
pondělí - úterý zavřeno
středa - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Vstupné

  Památník      Kaple         Oba okruhy
Základní 65 Kč            65 Kč         100 Kč
Snížené* 45 Kč            45 Kč          65 Kč
Rodinné** 100 Kč          100 Kč       160 Kč
  Všechny varianty vstupného zde.
 
 
 

Park zůstane bez tvarových změn, pouze dojde k posunu v rámci jeho estetičnosti a rozšířeného efektivního využití jak z hlediska volnočasových aktivit, tak z hlediska efektivnosti zahradnických prací a obslužnosti parku. Samotný projekt je rozdělen na samostatné objekty a prvky, které budou obnoveny nebo nově vystavěny. Zde je jejich výčet a stručný popis:

Krajinný vodní kanál – historický prvek v parku, který bude nově proveden bez jakýchkoliv tvarových změn, jeho technologie bude napojena na strojovnu. plánek

Strojovna vodního kanálu – nově vystavěný objekt na místě původní strojovny sloužící k obsluze technologie vodního kanálu. Součástí bude expozice historické technologie firmy ARTESIA z počátku 20. století. plánek

Obnova dekorativního bazénu s kašnou – projekt řeší novostavbu tvarově shodné nádrže a restaurování stávající kašny.

Strojovna dekorativního bazénu – nově vystavěný podzemní objekt sloužící pro umístění technologie dekorativního bazénu.

Oprava altánu s pergolou – opravou těchto objektů a jejich propojením s dlážděnou plochou v jejich blízkosti park získá intimní plochu pro slavnostní události ( např. svatby ). plánek

Novostavba vyhlídkové terasy – jedná se o novou stavbu zpevněné plochy na nosné konstrukci, která umožní návštěvníkům vyhlídku přes Polabí, dvojvrší Bezdězů až k Ještědskému hřbetu s dominantou hotelu a vysílače. V turistické sezoně budou na terase umístěny stolky a židle sloužící pro blízké občerstvení či k odpočinku příchozích návštěvníků. plánek

Novostavba stánku s občerstvením – bude sloužit pro sezónní prodej občerstvení. Povrch objektu bude dřevěný s pultovou střechou s extenzivní zelení.

Přestavba objektu márnice na zázemí občerstvení – objekt bude celkově zrekonstruován a uvnitř upraven pro potřeby provozu.

Oprava ohradních zdí a oplocení areálu je zcela zásadní pro dokonalý celkový vzhled objektu.

Rekonstrukce přístupové komunikace a parkoviště – přístup bude plynule navazovat na veřejnou komunikaci vedoucí v blízkosti areálu a zároveň bude zřízeno zpevněné parkovací stání.

Komunikace v parku – budou dokončeny zbývající úseky cest.

Stavební úpravy v parku – restaurování, ev. zhotovení kopií soch a jejich umístění v parku dle dochovaných historických fotografií.

 

Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).


Fond Plk. Václav Čermák zpracován

23. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

23. dubna 2021 bylo dokončeno zpracování fondu Plk. Václav Čermák. Italský legionář z první světové války působil za první republiky jako důstojník československé armády. Během nacistické okupace uprchl balkánskou cestou do Francie a po jejím obsazení byl spolu s dalšími vojáky evankuován do Velké Británie. Válku strávil činností v západním odboji. Roku 1945 se vrátil domů a chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, avšak po Únoru 1948 byl z armády vyhozen. Za následný pokus o emigraci strávil šest let v komunistických žalářích. Více viz PEJČOCH Ivo, Plukovník Václav Čermák. Historie a vojenství 59/4, 2010, s. 57-64.

 

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.