Popis: předměty zejména z pozůstalosti po pplk. Arnoštu Kotrlíkovi, důstojníkovi československé armády, účastníkovi incidentu u Nové Huti z 2. 10. 1938, vojenském zeměměřiči, autorovi příruček o orientaci v terénu

Počet inv. č.: 48

Výčet předmětů:

 • tablo studentů s profesorem uprostřed a textem: "Absolventi staroměstské reálky / Praha", 1920
 • snímek ve třech řadách seřazených skautů, Praha ?, kol. 1920 ?
 • perokresba podobizny A. Kotrlíka, 1922 [viz foto]
 • tablo z prvního vyřadění důstojníků vojenské akademie v Hranicích, 12. 8. 1922
 • tablo frekventantů prvního aplikačního kursu na Učilišti pro pěší vojsko v Milovicích, 1922 - 1923
 • fotografie vojáků 11. polní roty československého pěšího pluku č. 5 v Praze, říjen 1924
 • fotografie frekventantů poddůstojnického kursu pěšího pluku č. 5 v Praze, 6. 2. 1925
 • list z vydání Světozoru z 21. května 1931 se stranami č. 535 (fotoreportáž prodejkyň v ulicích Prahy) a s. 536 (letectví)
 • leták s úvodem: "Děkujeme Vám" propagující Violadermu a další kosmetické výrobky, 20. století, 30. léta ?
 • brožurka: Dr. Josef ŠEBOR, První pomoc při úrazu, neštěstí a náhlých onemocněních, 1932.
 • karty potištěné výukovými obrázky s motivy jednotlivých činností vojenských spojařů, 30. - 50. léta 20. století
 • karty potištěné obrázky pro orientaci v terénu, práci s kompasem apod., 30. - 50. léta 20. století
 • 2 ks rukopisů s tituly: "Vojenský význam mapy a terénu" (9 stran) a "...kompasů a busol" (2 strany).
 • perem A. Kotrlíkem napsaný "Rozkaz k boji na zdrženou", 20. - 30. léta 20. století
 • 2 ks textů sepsaných A. Kotrlíkem coby frekventantem vojenské akademie v Hranicích s tituly: "Výzvědná hlídka při navázání styku s nepřítelem" (dvojlist, datováno 19. března 1922, uvnitř vložen "Náčrtek ke cvičení výzvěd. hlídky...") a "Přípravné cvičení indiv. výcviku / Výcvik stráže" (dvojlist, nedatováno).
 • tužkou kreslené portrétní vyobrazení mladé dámy (partnerka Arnošta Kotrlíka ?), 20. - 30. léta ?
 • list s tištěným vyobrazením dítěte v kolébce a citací B. Němcové: "Dítě - toto sladké jméno - ženě nebem daný dar...", dole doplněn údaj o narození Vládínka 10. 5. 1933
 • tablo frekventantů a velitelů Vojenské akademie v Praze ?, 1947
 • brožurka: Arnošt KOTRLÍK, Orientace v přírodě, Praha 1953

MAPY A PLÁNY:

 • mapa s titulem: "K. u. K. Inft. Rgmt. Georg Pr. v. Sachsen Nr. II Umgebungskarte von Brunek / Fr. Kotrlík / Zugsführer / 1892", měřítko 1:75 000
 • mapa s titulem: "4153 Sedlcany [Sedlčany] / Npor. Kotrlín Arnošt", 1914, měřítko 1:75 000
 • mapa Ústecka a Litoměřicka bez titulu, 20. století, 10. léta ?
 • mapa s titulem: "Vojenské cvičiště u Milovic", 20. - 30. léta 20. století, měřítko 1:25 000
 • mapa s titulem: "Přesná nivelace území hl. města Prahy s okolím", 1920, měřítko 1:75 000
 • mapa s titulem: "Přesná nivelace území hl. města Prahy s okolím", 1927, měřítko 1:25 000
 • mapa s titulem: "Politický přehled Evropy" (autor: Dr. F. Machát, vydal: Umělecký ústav grafický V. Neuberta), 30. léta ? 20. století, měřítko 1:5 000 000
 • plán s titulem: "Franzensbad und seine Umgebung", 1940
 • mapa s titulem: "Deutsche Heereskarte / Blatt Nr. 104/3 Ostrvo Hvar", 1943, měřítko 1:50 000
 • mapa s titulem: "Mapa Československé republiky (5 centimetrová) / Jičín", 1946, měřítko 1:20 000
 • tištěná Klaudiánova mapa, dole popisek: "Nejstarší česká mapa Čech Mikuláše Klaudiana z roku 1518...", 30. - 60. léta 20. století
 • 11 ks map vydaných Vojenským zeměpisným ústavem v Praze: Podmokly a Pirna (č. 3652, vyd. 1931), Varnsdorf (č. 3653, vyd. 1933), Ústí n. L. a Litoměřice (č. 3752, vyd. 1933), Česká Lípa (č. 3753, vyd. 1937), Mladá Boleslav (č. 3854, vyd. 1938), Kladno (č. 3952, vyd. 1947), Mariánské Lázně (č. 4049, vyd. 1946), Kutná Hora (č. 4054, vyd. 1930), Chvalšovice (č. 4350, vyd. ?), Banská Bystrica (č. 4562, vyd. 1930), Lučenec (č. 4663, vyd. 1934), měřítko 1:75 000, na prvních třech též razítko: "Voj. zeměpisný ústav / Mapovací oddělení 5"
 • 7 ks map vydaných Vojenským zeměpisným ústavem v Praze: 33° 51° Liberec, Görlitz (1932), 32° 51° Litoměřice, Bautzen (1932), 31° 50° Plzeň (1932), 37° 48° Lučenec, Budapest (1935), 37° 49° Banská Bystica (1930), 30° 50° Praha (1938), 33° 50° Kolín (1923), měřítko 1:200 000, na prvních dvou též razítko: "Voj. zeměpisný ústav / Mapovací oddělení 5"
 • mapa vydaná Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren, Prag VII / Vojenský zeměpisný ústav Čechy a Morava, Praha VII: 33° 50° Kolin (Kolín), měřítko 1:200 000.

SOUD PO INDICENTU U NOVÉ HUTI 2. 10. 1938 (SMRT 2 HENLEINOVCŮ) A VĚZNĚNÍ V KT BUCHENWALD:

 • rukopis vlastnoručně psané obhajoby A. Kotrlíka (na obal druhotně připsáno: "Poznámky k obhajobě"), 23 stran (chybí strana 19), 1939 - 1940
 • německy psaný rozsudek ve věci odsouzení A. Kotrlíka (na obal druhotně připsáno: "Rozsudek býv. něm. zem. soudu v Č. Lípě"), 14 stran, 1940
 • štítek (např. k balíku či souboru deponovaných osobních předmětů ?) vyplněný na jméno: "Ernst Kotrlík" [Arnošt Kotrlík]. Týká se vazebně vězněného, uvedeni spoluobvinění: Svoboda, Soukup, Jakubinský.
 • nevyplněný korespondenční lístek s potiskem po jedné straně a s titulem: "Postkarte", před 1945
 • 2 ks nevyplněných korespondenčních lístků koncentračního tábora Buchenwald, před 1945
 • lístek č. 69769 v hodnotě 1 říšské marky pro kantýnu SS v koncentračním táboře Buchenwald, před 1945
 • xerokopie strojopisného textu modlitební písně s titulem: "Ejhle - oltář", slova: Soukup, hudba: Křížkovský, na druhé straně vysvětlení A. Kotrlíka k původu dokumentu a zpěvu této písně v koncentračním táboře Buchenwald, 1945
 • lístek s údaji o zasílaném balíku č. 9 určeném Ernstu Kotrlikovi [Arnošt Kotrlík], vězni koncentračního tábora Buchenwald č. 16.709, blok 45, 24. 3. 1945
 • časopis "S. H. A. E. F.", č. 24 z 7. května 1945 (časopis vydáván Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force)
 • časopis "Trn", č. 4 z 13. května 1945 (časopis vydáván v osvobozeném koncentračním táboře Buchenwald)
 • propustka Detachment DP-2 HQ...druhého ECA regimentu APO 658 stvrzená razítkem: "Československý národní výbor / Czechoslovak National Committee" na jméno Arnošt Kotrlík, býv. vězeň č. 16 709 pro pobyb v okruhu 6 kilometrů kolem koncentračního tábora Buchenwald a pro cestu do Weimaru, 7. 5. 1945
 • xerokopie plánu zhotoveném A. Kotrlíkem krátce po osvobození koncentračního tábora Buchenwald s titulem: "SS  zařízení pro ránu do týla v konírně koncentračního tábora Buchenwald. Každou minutu jeden mrtvý", duben 1945, měřítko: 1:200
 • xerokopie plánu zhotoveném A. Kotrlíkem krátce po osvobození koncentračního tábora Buchenwald s titulem: "Situace K. L. Buchenwald", 6. 5. 1945, měřítko: 1:8 000.
 • vlastnoručně psané vzpomínky A. Kotrlíka na koncentrační tábor Buchenwald, 6 listů, po 1945
 • list z novin Lidová demokracie, vydání z 9. února 1947 (s článkem Dr. F. Krause "Byl jsem v Osvěčimi")
 • opis usnesení Krajského soudu trestního v Praze o zahlazení odsouzení A. Kotrlíka bývalým německým zemským soudem v České Lípě z 2. listopadu 1940 k vězení 3 let, 29. 8. 1946

sbirky Kotrlik

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.